כיצד אתה מנתח את העימות עד כה ומהם האתגרים הניצבים בפני צה"ל במיגור ירי הרקטות?

 

"בימים אלה נוכחנו כי עוצמת העימות גוברת וכי בפנינו ניצב ארגון נעדר רגישות לחיי-אדם של האוכלוסייה הנשלטת על-ידו, התומכת בו והמהווה בסיס לכוחו. העימות הלא מאוזן, המפגיש מדינה וצבא סדיר הפועלים על-פי קודים מוסריים, עם רגישות גבוהה ביותר לחיי אדם ובגין זאת פועל בסד של אילוצים, אל מול מדינת טרור ללא קודים מוסריים, ללא התנהגות אוניברסלית בכל הקשור לבני אדם, יוצר קושי כמעט בלתי פתיר לחיסול פוטנציאל הטרור על מנהיגיו, לוחמיו וציודו".

 

עד כמה החוסן האזרחי בישראל מהווה, לדעתך, מרכיב בהמשך המערכה המתנהלת מול החמאס? 

 

"מרכיב הזמן קריטי ביותר ועליון בחשיבותו. קריטי בגין החשש מהפסקת התגובה הישראלית לפני השלמת המלאכ וחשוב כמרכיב חיוני למקבלי ההחלטות ולכוחות צה"ל. הזמן שיעמוד לרשות הממשלה וצה"ל יושפע מהחוסן הלאומי, מהנחרצות, ההחלטיות והנכונות של העורף לחיות בצל האיום ואף לספוג פגיעות ברכוש ובנפש, לשיבוש סדר יומו ועוד".

 

 

לאחר שבוע ימים של אזעקות, שהייה בקרבת מרחבים מוגנים ואיום המרחף באופן קבוע מעל העיר, כיצד אתה רואה את ההתמודדות של תושבי העיר עם המצב החדש? מה העירייה עושה כדי להקל על התושבים?

 

"ראשית, בחלקת האלוהים הקטנה שלי ביבנה, אוכל לומר כי אני גאה בתושבי העיר, בהתנהגות המופתית, באורך-רוחם ובנכונותם לגבות את הממשלה וצה"ל כל עוד יידרשו. אנו עושים כל הנדרש לשמור על שגרת החיים גם בתנאים האלה, תוך ניסיון מתמיד לייצר פעילות הפגתית, לוודא כי השירותים יענו על הציפיות".

 

שוחחת בימים האחרונים עם גורמי הממשלה וצה"ל, בינהם גם שר הביטחון. מה המסר שאתה שולח למנהיגי המדינה?

 

"מראש הממשלה והשרים- תקוותי כאזרח מדינה נפלאה זו כי בכל עת תוקרן אחדות ותמיכה בצעדים שנעשו ויעשו. כל סטייה מכך יוצרת תובנה אחרת בקרב החמאס שעיקרה אוייב מסוכסך ועל-כן חלש וחשוף לפגיעות ע"י מרכיביו. אוסיף לכל אלה את ההשפעה על צה"ל וגורמי הביטחון, הארגוניים המסוריים ביותר בכל הקשור לקוד האתי של הלחימה, שהרי לא ניתן לשלוח לוחמים לקרב כאשר ברקע מחלוקת על עצם הנעשה, וזאת בקרב הממשלה ומרכיבי הגוף המחוקק".

 

מה הציון שאתה מעניק למקבלי ההחלטות?

 

"אינני עוסק בחלוקת ציונים. הערכתי לאופן ניהול המלחמה, לצניעות ולשיקול הדעת של ראש הממשלה וסביבתו, תודתי לשר הביטחון ולרמטכ"ל על המאמץ האדיר של ניהול מלחמה מורכבת בתנאים קשים ביותר של מגבלות העומדות בדרכי הביצוע שהנן ללא אח ורע באף צבא בעולם, זאת תוך הפגנת קור-רוח, שיקול דעת ועוצמה של שקט".