הרקטה שהצפוצצה הערב ממערב ליבנה הכניסה ללחץ עיר שלמה. תושבים רבים הציפו את המוקד העירוני בפניות ואף התלוננו מעל גבי הרשתות החברתיות על כך שהאזעקה לא פעלה.
בעיריית יבנה מיהרו להרגיע והבהירו כי מערכת הצופרים תקינה לחלוטין וכי לא נשקפה סכנת נפילה בתחומי העיר.
בפיקוד העורף הדגישו כי המדינה מחולקת לאזורים ועל פיהם מופעלת האזעקה. מערכות הרדאר והלווינים יודעים לזהות את מיקום הנפילה של הרקטה ואזעקה מופעלת רק בתחום האזור לגביו יש סכנה. במקרה של שטחים פתוחים, במקרים רבים האזעקה לא מופעלת.