העירייה הוציאה צווי הפסקת עבודה כנגד שתי חברות בנייה אשר העסיקו שוהים בלתי חוקיים (שב"חים). בפעילות יזומה של הפיקוח העירוני ומשטרת ישראל, באתרי הבנייה בעיר, זוהו מספר עובדים השוהים בישראל בניגוד לחוק וללא היתרי עבודה. העובדים הועברו להמשך טיפולה של המשטרה וכנגד החברות המעסיקות הוצאו צווי הפסקת עבודה לאלתר.

 

בהתאם להנחיית ראש העיר, צבי גוב-ארי, הפיקוח עירוני בשיתוף המשטרה פועלים בתדירות גבוהה לזיהוי, עצירה והרחקה של שוהים בלתי-חוקיים. פעולות אלה נעשות ללא התראה, בכל עת, על-פי החלטת הצוותים בשטח, זאת במשמעות של ביצוע ביקורות פתע.

 

ראש העיר, צבי גוב-ארי:  "ערנותנו תסייע לביטחון, על-כן חשוב לדווח למרכז השליטה העירוני (106) ולמשטרת ישראל (100) בכל מקרה חשוד. החלטתי כי חברות בנייה וקבלנים אשר יעסיקו שוהה בלתי-חוקי, יתבעו משפטית ובשלב המיידי יוגש כנגדם צו הפסקת עבודה. אנו מיישמים זאת הלכה למעשה".