ראש העיר צבי גוב-ארי הנחה את יו"ר ועדת התחבורה העירונית ומ"מ וסגן ראש העיר, משה חזות, לפעול להגדלת מספר מקומות החנייה בעיר, זאת על-ידי מתן היתר חנייה עם שני גלגלים על המדרכה, בכל הרחובות החד-סיטריים בעיר.

 בעקבות פניות רבות של תושבים ובדיקת היתכנות שערך ראש העיר, הוחלט לאפשר פתרון זה שיחולל שינוי מהותי, בכפוף ובהתאם לתנאים הקיימים בכל רחוב ועפ"י תקנות משרד התחבורה.

בימים הקרובים, לאחר דיון ואישור התהליך בוועדה, יותקן תימרור המתיר חנייה עם שני גלגלים על המדרכה. הנהגים והדיירים מתבקשים להחנות את רכבם בהתאם למצויין בתמרור, כאשר הפיקוח העירוני יבצע אכיפה של החנייה בהתאם לכללים. יובהר כי חל איסור חניית רכב במקומות וברחובות שאינם מסומנים בתמרור.