בעיר יבנה ארבעה גני חינוך מיוחד אשר על-פי תכנית הלימודים הרגילה אמורה היתה פעילותם להסתיים בשבוע שעבר. ראש העיר, צבי גוב-ארי הנחה את צוותי ההוראה והמערך התומך להערך להפעלה מלאה ומיטבית של המסגרות בשבוע לימודים נוסף.

ההחלטה לאפשר את המשך הפעילות במסגרות החינוך המיוחד נועדה לספק מענה לצרכי של הילדים והוריהם וכחלק מהשירות לרווחת הקהילה.

 חשוב לציין כי מדובר בסגל עובדים אשר סיימו את עבודתם בשבוע שעבר, אולם  לאור הנסיבות המיוחדות הנובעות מהמצב הביטחוני והשפעותיו על הילדים ובני המשפחה, נאותו להמשיך ולהפעיל את הגנים באופן מלא לשביעות רצונם של ההורים.