לתושבי יבנה היקרים שלום,

 

אתמול (יום ג', 26.8.14) נכנסה לתוקפה הפסקת אש שאמורה להיות בלתי מוגבלת בזמן ולהוביל למשא ומתן על הסדר ארוך טווח.

 

במהלך תקופה ארוכה פעלנו כולנו ותפקדנו במגבלות מצב החירום. למרות הפסקת האש אל-לנו להניח בוודאות כי הגענו ליציבות נעדרת סיכונים, לפחות לא בשלב הזה.

 

נמשיך לנהל את חיינו עד כמה שאפשר בשגרת שלום אך נמהל בכך זהירות הנובעת מחשש להפתעות לפחות ביום הראשון של פתיחת שנת הלימודים.

 

פתיחת שנת הלימודים מהווה להורים, לתלמידים, למערכת החינוך ולמנהיגות העירונית אירוע חשוב ומרגש. הייתי רוצה לחגוג אירוע זה באווירה פתוחה וללא דאגה מ''הפתעות'', אולם למען הזהירות והצורך למזער חשיפה למול כוונה או צעד שעלול להתרחש, ולאחר שיקול דעת, קיבלתי החלטה תואמת מצב אי-הוודאות העלול לשרור ביום פתיחת שנת הלימודים.

 

שנת הלימודים בכל מוסדות החינוך תפתח ביום שני, 1 בספטמבר 2014 במתכונת הבאה:

 

א.    כיתות ב'-ו': הגעה לבתי הספר בין השעות 7:30-8:00, סיום בשעה 12:00.

ב.     כיתות א': הגעה בליווי הורה אחד בין השעות 09:30-09:55. הלימודים יחלו בשעה 10:00 ויסתיימו בשעה 13:00.

ג.      חטיבות הביניים (ז'-ט') ביה"ס האלון והאורן: לימודים בין השעות 08:00-12:30.

ד.     חטיבות עליונות (י'-יב') ביה"ס האלון והאורן: לימודים בין השעות 13:00-17:00.

ה.    בתיה"ס נריה ואולפנה: החל מהשעה 8:00 עפ"י תכנית הלימודים.

 

ו.       ביה"ס תפארת יבנה: הלימודים יתקיימו במקלטים מס' 13 ו-14 ברחוב הלילך, החל מהשעה 8:00 עפ"י תכנית הלימודים.

ז.      ביה"ס בנות לאה: הלימודים יתקיימו במועדון 'בית עזרא' בשכונת   נאות-שז"ר, החל מהשעה 8:00 עפ"י תכנית הלימודים.

 

ח.    גנים עירוניים:

 

גני חובה (גילאי 5)- הלימודים כסדרם בין השעות 8:00-14:00.

 

גני טרום חובה (גילאי 4-3): ביום הראשון לשנת הלימודים בין השעות 8:00 - 10:00, ביום השני לשנת הלימודים בין השעות 8:00-11:00. מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם עד השעה 14:00. ילדים הממשיכים ללמוד בגן הילדים (שנה שנייה) ילמדו החל מן היום הראשון עד השעה 14:00.

במידה ויחולו שינויים בתכנית ההערכות אודיעכם, אולם בכוונתי לנהוג משנה זהירות תוך ידיעה כי תתכן אי-נוחות זמנית, ועל-כן אבקש את הבנתכם למצב.

 

שלוחה ברכתי לתלמידים היקרים, להורים ולסגלי ההוראה. איחוליי לשנת לימודים שקטה ובטוחה, פורייה ומעניינת, חדשנית ופורצת דרך.

 

 

 

שלכם,

צבי גוב-ארי

ראש העיר