מאת: טלי בנדו לאופר

 

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הכריע השבוע בסכסוך בין הסתדרות העובדים לבין פארק המים, וקבע כי החלטת הפארק לפטר את אחד המצילים התקבלה מטעמים ענייניים ולא בשל מעורבות אותו עובד בהתארגנות העובדים. בית הדין אף קבע כי עדותו של אותו עובד הייתה "בלתי מהימנה, מתחמקת ופתלתלה".

עם כל זאת, עולה השאלות, גם אם הפיטורים מוצדקים, מדוע חיכתה ההנהלה עד שהחל העובד לפעול להקמת ועד עובדים ומדוע לא יידעה הנהלת הפארק והעומד בראשה, המנכ"ל גיא ניסימוב את בעלי המניות וחברי המקום במשפט שמתנהל מול שניים מהעובדים?

 

סיפורנו מתחיל בחודש מאי האחרון אז החליטו שני עובדי הפארק: א', האחראי על חדר הכושר, וב', אחראי המצילים ומציל, להתאגד ולהקים ועד פעולה של עובדי המקום.

כשבוע ימים לאחר שהחלה ההתארגנות, זומן א' לשימוע שלפני פיטורים ולאחר מכן פוטר. בהמשך אותו החודש זומן גם ב' לשימוע, זאת לאחר שימים קודם לכן הודיע ב' לעובדי הפארק על אסיפת הסברה שתתקיים עם נציג ההסתדרות.

לאחר שפוטר ב', הוא נעזר בהסתדרות וטען כי פיטוריו הם אך ורק בגלל מעורבותו בהתארגנות העובדים. בפארק המים טענו מנגד כי לא כך הדבר, שכן הסיבה לפיטורי ב' היא הפרות משמעת חמורות, לרבות העובדה שהוא החתים את כרטיס הנוכחות כאילו הוא בעבודה, אך בפועל לא שהה בעמדת המציל ואת מקומו מילא מציל אחר.

בחודש יולי דן בית הדין האזורי לעבודה בבקשת ההסתדרות לצווי מניעה זמניים שימנעו את פיטוריהם של שני העובדים, קיבל אז את בקשת ההסתדרות בחלקה והורה להחזיר את ב' לתפקידו.

ואולם, לאחר שנחקרו כל העדים בפרשה חקירה ממושכת בבית הדין לעבודה, השתכנע בית הדין כי עמדת פארק המים היא הצודקת, וכי הסיבות לפיטורי ב' היו ענייניות ולא קשורות להתארגנות העובדים.

פארק המים טען בבית הדין לעבודה, כי לאחר ההחלטה הקודמת שהשיבה את ב' לעבודה בפארק, הוא התנהג כחסין מפיטורים, הפגין זלזול כלפי מעסיקיו וחוסר יושר. ההסתדרות, לעומת זאת, טענה כי ההנהלה "פועלת באופן שיש בו להטיל אימה על העובדים, בניסיון שימשכו את ידם מההתארגנות".

בית הדין כאמור דחה את טענות ההסתדרות, וקבע כי מעשיו של ב' היו חמורים. כך למשל הסתבר, כי כאחראי מצילים נהג ב' לשבץ את עצמו למשמרות אליהן לא הגיע ובמקומו עבד מציל שכלל אינו עובד בפארק המים. "אלו מעשים המהווים הפרת משמעת חמורה, הפרת אמונים קשה וגובלים במרמה, אם לא חמור מכך. במיוחד כאשר העובדים בהם מדובר הם מצילים שאחריותם היא לחיי אדם", נכתב בפסק הדין.

 

מפארק המים נמסר בתגובה:

הפיטורים של העובד הינם על רקע של תפקודו. מדיניות פארק המים הינה סובלנית כלפי העובדים, וקיימת נכונות לתת לעובדים הזדמנויות נוספות, חוזרות ונישנות  לתקן דרכיהם; וכך נעשה גם במקרה הזה. בבית המשפט הוכח מעל כל צל של ספק כי הפיטורין נעשו כדין, בהליך מסודר וענייני.

הפארק אינו יכול ואינו מתכוון למנוע הקמת ועד עובדים.

דיווח על תביעות ניתן להנהלה ולאחרונה ניתן דיווח על תביעות נזקי גוף גם באסיפה הכללית. עיקרי פסק הדין שניתן רק עתה מדווחים לכולם. הפארק גאה בפסק הדין שאף פורסם באתר המשפטי נבו.

מההסתדרות טרם התקבלה תגובה.