"אני נחוש לשמור על מרקם החיים היפה בו חילונים ודתיים חיים יחדיו זה לצד זה, תוך מתן מענה הולם לשני הצדדים, ולא נאפשר לדרדר את העיר למחוזות אחרים" אמר ראש העיר, צבי גוב-ארי ."אין ספק שקיימת רגישות בעיקר באיזורי מגורים ועניין זה מדיניות העירייה מבוססת על העקרון של 'חיה ותן לחיות'. הדבר יבוא לידי ביטוי בישיבת המועצה ונמצא את הדרך בה יסופקו מאוויהם של כלל הצדדים.

הציבור החילוני הפגין נוכחות גדולה לפני מספר שבועות, כך עשה כעת גם הציבור הדתי ולשמחתי עניין זה בא לידי ביטוי רק בשירה. אני קורא לכל 'המטיפים בשער' לאפשר לעירייה להמשיך לפתח את האווירה הנכונה והחיים יחדיו".