בשורות טובות לקראת השנה האזרחית החדשה- מחירי הדלק צפויים לרדת פעם נוספת והפעם, בכ-12 אגורות לליטר בנזין. ירידת המחיר הצפויה נובעת מירידת הערך של חבית נפט, שוויה של חבית נפט עומד היום על 35.35 דולרים.

בעקבות ירידת מחיר הדלק, ליטר דלק בשירות עצמי יעלה 5.87 ש"ח לליטר בנזין. בשנת 2015, נרשמה ירידה מתמשכת במחיר הדלק, מאז תחילת שנת 2015 ירד מחיר הדלק ב1.12 אגורות לליטר בנזין, חיסכון של כ-45 שקלים בתדלוק מיכל מלא.

לירידה במחיר חבית הנפט מצטרפת גם ירידה של שער הדולר שעומד היום על 3.86 שקלים, עובדה שמשפיעה גם היא על ירידת מחיר הדלק. חשוב לציין כי בתחילת השנה צפויים שינויים במס הבלו, מס שמשפיע גם הוא על מחיר הדלק.