מספר תלונות הגיעו בימים האחרונים כנגד ילדים שהחליטו כי הצלונים שמכסים את גני הילדים בשכונה הירוקה הפכו למשחק בעצמם עבור מספר ילדים שהחליטו לטפס ולעלות עליהם. מדובר כמובן במעשה מסוכן של הילדים שעלולים במחי קרע אחד או איבוד שווי משקל להיפגע בצורה קשה, מדובר גם בסכנה עבור הילדים שמשחקים בתוך גן המשחקים שכן נפילה של אחד המטפסים על הילדים עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך וכל זה עוד לפני שבכלל מדברים על השחתת רכוש ציבורי. 

תגובת העירייה: "אנו רואים בחומרה את התופעה ומקווים כי נערים אלה יבינו את הסכנות ויחדלו מהמעשה העלול להסתיים באסון. צוות הפיקוח העירוני הונחה לבצע סיורים במקום ולמנוע מהנערים להמשיך ולהסתכן. זו הזדמנות לקרוא להורים לפקח על ילדיהם ולהזהירם מפני מעשים מעין אלה. עיריית יבנה משקיעה בפיתוח מגרשי משחק לרווחת הציבור ומצפה מהמשתמשים לשמור על הרכוש הציבורי ולעשות שימוש במתקנים בהתאם לכללים".