בתום משא ומתן עם הספקים שנערך במטרה להוזיל עלויות עבור בני הנוער, משרד החינוך מפרסם היום (ב') את תוצאות המכרז החדש ליציאת משלחות נוער לפולין. על פי תוצאות המכרז, צפויה הוזלה ממוצעת של כ-1,200 שקלים בעלות שישלם כל תלמיד. כמו כן, הוחלט שמשרד החינוך יישא בעלויות המלווים – ולא ההורים. התעריפים החדשים ייכנסו לתוקפם כבר בחודש ינואר 2016.

 

נפתלי בנט, שר החינוך: "אסור שזיכרון השואה יהיה לעשירים בלבד. הוזלנו את המסע לפולין בצורה משמעותית, כדי שהורים לא ישלמו יותר מהדרוש על מסע חינוכי בפולין. המטרה היא שיותר תלמידים ותלמידות יוכלו להשתתף במסע, ומי שלא יוכל, נעמיד לרשותו קרן מלגות מיוחדת לעניין. בהחלטה הזאת נדרשה מאתנו החלטיות ונחישות מול כוחות חזקים בשוק, אשר במשך שנים גבו מחירים גבוהים מאד על המסע, אך השגנו את היעד שהצבנו. אני מבקש להודות למנכ"לית המשרד על העבודה המאומצת, ולברך גם את קודמי בתפקיד הרב שי פירון שהחל במהלך״.

  • בעקבות המכרז נתקבלו מחירי מקסימום שחברות שונות שזכו במכרז יכולות לגבות - במשרד החינוך קוראים לציבור המנהלים וההורים לתלמידים לעמוד על כך שלא יידרשו לשלם מעבר לתעריף המאושר.  

 

 

מסלול ממלכתי – משרדי*

מסלול ממלכתי - בית ספרי**

 

 

בעבר

(מחיר משוער)

ינואר 2016

בעבר

(מחיר משוער)

ינואר 2016

מסלול קצר

7 ימים

כ-5,200 ש"ח

4,338 ש"ח

כ-5,600 ש"ח

טווח מחירים בין 4,338 ₪

לבין 4,650 ש"ח

מסלול ארוך

8 ימים

כ-5,600 ש"ח

4,550 ש"ח

כ-6,000 ש"ח

טווח מחירים בין 4550 ₪

ל- 4950 ש"ח.

 

* מסלול ממלכתי-משרדי – בניהול ישיר של משרד החינוך, במועדים קבועים ובקבוצות גדולות. 

** מסלול ממלכתי-בית ספרי – בניהול עצמי של מנהלי בתי הספר, במועדים גמישים ובקבוצות קטנות.

 

 

מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך: "מדובר בבשורה גדולה עבור ציבור ההורים והתלמידים. פעלנו בכל האמצעים כדי להקל את הנטל הכספי על ההורים, ולאפשר לכמה שיותר תלמידים לצאת למסע החשוב והערכי הזה. המסע לפולין הוא ציון דרך מכונן ומשמעותי בחיי כל תלמיד בישראל, ומחובתה של מערכת החינוך לטפח מפעל חשוב זה. הוזלת המסעות לפולין הייתה אתגר גדול שהמשרד לקח על עצמו, ובתום מו"מ עיקש הצלחנו להביא להוזלה משמעותית ובחיסכון למשקי הבית בישראל".

 

מדי שנה, כ-30 אלף בני נוער משתתפים במשלחות לפולין, אשר נועדו לחזק את שייכותם של התלמידים לעם ישראל ואת זיקתם למורשתו ולדורותיו. משרד החינוך רואה חשיבות רבה בקיומם של מסעות אלו, בכך שבני הנוער יפקדו את שרידי קהילות ישראל בפולין ואת אתרי מחנות ההשמדה שהקימו שם הנאצים. המסע בפולין הוא שיאו של תהליך חינוכי לימודי הנמשך לאורך זמן, וכולל את הכנת התלמידים לקראת המסע (העמקה בנושא וסיור במוזאוניים ובאתרים רלוונטיים), השהות בפולין, ובתום המסע מתקיים תהליך עיבוד חינוכי של החוויות הרגשיות והלימודיות.

לאורך השנים התעוררה ביקורת ציבורית על התעריפים הגבוהים שהורים נאלצים לשלם, כדי שילדיהם ישתתפו במסע. הנושא לא היה מוסדר באופן מלא, וכך אירע שלעתים נותני השירות גבו אלפי שקלים ללא פיקוח מיטבי. המחיר הממוצע למסע בן שמונה ימים הוערך בכ-6,000 שקלים, ואף היו חברות שגבו תעריפים גבוהים מכך.

 

בנובמבר 2014 פרסם משרד החינוך מכרז חדש, שנועד להסדיר את הנושא וכדי להגביר את הפיקוח על התעריפים וזאת מבלי לפגוע בהיבטים הפדגוגיים והאבטחתיים של המסע.

במסגרת זו, מאפשר המשרד יציאה למסע קצר יותר בן שבעה ימים.

זאת ועוד: הוחלט שהמלווים שיוצאים עם התלמידים למסע יעשו זאת במימון מלא של המשרד, ולא מכספי הורי התלמידים.המלווים כוללים ארבעה אנשי צוות: 2 מורים, מדריך ומאבטח.

יודגש שהמכרז מאפשר תחרות רחבה יותר, ושירות שיינתן על ידי מגוון ספקים, תוך שימת דגש על איכות השירות שניתן ועל המחיר המשולם. במשרד החינוך מדגישים כי בכוונתם לקיים פיקוח הדוק אחר יישום תוצאות המכרז.

בתוך כך, משרד החינוך ימשיך להעמיד לטובת תלמידים זכאים מלגות לצורך מימון והשתתפות במסע לפולין. 

 

המכרז החדש מתייחס ל-2 מסלולים: מסלול ממלכתי - משרדי ומסלול ממלכתי - בית ספרי. מרבית המשלחות יוצאות במסלול הבית ספרי. פער התעריפים שבין שני המסלולים נובע בשל היבטים לוגיסטיים וארגונים המצריכים מהספקים היערכות שונה.

 

המסלול הממלכתי (בניהול ישיר של משרד החינוך):

  • מסע לשבעה ימים - עלות מקסימלית בסך 4,338 שקלים.
  • מסע לשמונה ימים – עלות מקסימלית בסך 4,550 שקלים.

 

המסלול הבית ספרי (בהזמנה עצמית של בית הספר):

המשרד קבע טווח מחירים מקסימלי:

  • מסע לשבעה ימים – טווח המחירים נע בין 4338 – 4650 שקלים
  • מסע לשמונה ימים – טווח המחירים נע בין 4550 – 4950 שקלים

 

יודגש כי לכל ספק שנכלל בין הזוכים נקבע מחיר מסוים בטווח המחירים הנ"ל, ובתי הספר יכולים לבחור עם איזה ספק לצאת למסע. במסגרת זו ממליץ המשרד לבחון, בין היתר, את המחיר שניתן על ידי הספקים השונים.