לכו תבחרו. youtube

לקראת הבחירות לכנסת ה-22 שיתקיימו מחרתיים, יום שלישי, 17/9/2019, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי אומדן בני 18 ומעלה בעלי זכות בחירה החיים היום בישראל עומד על כ-5.8 מיליון.

מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-21, שנערכו לפני חמישה חודשים, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-0.8%, שהם כ-48 אלף נפש.

84% מבעלי זכות הבחירה הם יהודים ואחרים, 16% הם ערבים.

כ-14% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, 30% בני 39-25, ו-31% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה, עומד על כ-25%.

מספר הקלפיות הנגישות לאנשים עם מוגבלות יעמוד על 3,993; הבחירות בישראל מתקיימות אחת ל- 3.3 שנים בממוצע; בוחר שנמצא 20 ק"מ או יותר מתחום השיפוט של היישוב שבו הקלפי שלו מוצבת זכאי להסעה בתחבורה ציבורית על חשבון המדינה.

מרכז המידע של הכנסת מפרסם 'זרקור' לבחירות, ומחברותיו, החוקרות רינת בניטה ושירי ספקטור בן-ארי, מעדכנות כי 10,543 קלפיות יוצבו ברחבי הארץ ביום הבחירות ו-96 קלפיות יוצבו בנציגויות ישראל בחו"ל.

בישראל ההצבעה אינה חובה - אולם ב-22 מדינות, בהן ארגנטינה, אוסטרליה, בלגיה, טורקיה, קוסטה-ריקה ויוון, חובה על-פי חוק לפקוד את הקלפי.

במסמך מדגישות החוקרות כי הכנסת ה-21 שברה שיאים, דוגמת משך הכהונה הקצר ביותר. הכנסת הארוכה ביותר הייתה הכנסת השלישית שכיהנה 1,568 ימים. הכנסת הקצרה ביותר היא הכנסת ה-21 שמשך כהונתה 177 ימים. הכנסת הקצרה ביותר לפניה הייתה הכנסת ה-19 שכיהנה 784 ימים.

שיאים נוספים נשברו בכנסת ה-21: מספר הרשימות שהתמודדו לכנסת היה הגבוה ביותר ועמד על 40. כמו-כן, שיעור הקולות המבוזבזים היה הגבוה ביותר מאז הבחירות לאסיפה המכוננת, והגיע ל- 8.5 אחוזים.

החוקרות מציינות עוד כי שיעור ההצבעה בבחירות לכנסת נמצא במגמת ירידה לאורך השנים, וכי בבחירות לכנסת ה-21 שיעור ההצבעה היה 68.5%. בבחירות האחרונות מספר הקולות הפסולים עמד על 30,983 שהם 0.7% מקולות המצביעים.

מעניין לדעת כי לכל רשימה יודפסו פתקים כמספר הבוחרים הכולל, ועוד 30%. הצבעה בנציגויות השונות ובכלי שיט נערכת 12 יום לפני הבחירות - ולפיכך כבר החלה (אם כי חשוב להדגיש כי הספירה לא מתחילה לפני סגירת הקלפיות הארצית, ביום שלישי בשעה 22:00). הצבעת החיילים יכולה להתחיל 72 שעות לפני הבחירות - כלומר מתחילה למעשה הבוקר - והיא נמשכת עד תום יום הבחירות.

רוצים לדעת יותר? אנא היכנסו לאתר מרכז המידע של הכנסת ולאתר ועדת הבחירות המרכזית.