לפני שעה קלה הסתיים דיון בבית משפט השלום ברחובות, בסוגיית פתיחתה של גלידה גולדה בשבת, סוגייה שהסעירה והעסיקה את יבנה בשבועות האחרונים.
כזכור, גלידריית 'גולדה' הייתה הראשונה לפתוח את שעריה במרכז רובין, ובשל כך "זכתה" לספוג את כל האש כאשר הגיעו אליה פקחים של העירייה ונתנו קנסות ולאחר מכן החלו בהליך משפטי שכלל צו סגירה לעסק בימי המנוחה (צו שהוקפא בינתיים).
לאחר מספר דחיות של הדיונים, התקיים דיון היום בצהריים בפני כבוד השופטת רנה הירש, בבית משפט השלום ברחובות. בסיוים הדיון, שרובו התקיים מחוץ לפרוטוקול ציינה השופטת את העובדה כי בחוק העזר הנוכחי הקיים (תשכ"ח - 1968) מתאפשר לפתוח עסקים בימי המנוחה בין השעות 11:00-14:00, ובשל כך ההחלטה לסגור את בתי האוכל בימי המנוחה לא באה כדי לשמור על קדושת השבת, אלא נראה כי מקורה אחר.
השופטת הציעה לצדדים להסכים, כי בימי המנוחה יוכל העסק לפעול, תוך שרק הפתח הפונה לכיוון הנחל יאפשר כניסה ויציאה של לקוחות ואילו הפתח הפונה לכיוון בנייני המגורים יהיה סגור. כמו כן, אם ישנה כוונה להוציא שולחנות וכסאות החוצה, יוצאו רק לחלק הפונה לכיוון הנחל.
עו"ד איתן בראש, שייצג את העירייה בדיון, ביקש שהות על מנת לבחון את הצעת בית המשפט ולהודיע את עמדת העירייה.
חברת המועצה רונית ארפנרוינד-כהן, הזדרזה לברך על הדברים ואמרה: "אני שמחה על החלטת בית המשפט שקבע כי למעשה החוק הקיים ביבנה, גם הישן והלא עדכני, מלמד שכוונת המחוקק מלכתחילה לא היתה על שמירת השבת ממניעים דתיים, יחד עם זאת שמחה כי העמדה שהצגנו כי בתי האוכל עליהם אנחנו מדברים, אינם קרובים לבתי מגורים ואינם מפריעים, גם עמדה זו קיבלה ביטוי בפסק דין. אנחנו נמשיך לדאוג לכלל הצרכים של התושבים ונמשיך לעסוק בנושא פתיחת בתי אוכל במרכז רוגובין בשבת, עד אשר יחוקק חוק מסודר, עדכני, רלוונטי אשר נותן מענה ראוי והוגן גם לאוכלוסיה החילונית".