-          מה הדבר הראשון שתעשה במידה ותהיה יו"ר ועד?

"נפעל למעמד זכויות העובד ורווחתו"

-          מה טרם נעשה בוועד שמצריך טיפול?

"שוויון בין הסקטורים. טיפול הולם ללא העדפה"

 

-          איך יחסיך עם ראש העיר?

"יחסינו מצוינים וזה בשם כל העובדים. ראש העיר אינו מעורב בנושא הבחירות"

 

-          במה הוועד של העיריה שונה מבין ועדים אחרים?

"ועד זה התגבש ממקום לעזור ולשמוע ונטול כל אינטרסים"

 

-          מי עובד העיריה הכי מצחיק?

"פופה מדולסי, שגורם לכל העובדים להיות שמחים"

 

-          כמה מכבי יבנה תופסת מזמנך?

"לילות ושבתות מזני הפרטי. משקיע במכבי יבנה ובאליצור בהתנדבות מלאה למען קידום הספורט בעיר"

 

-          בשביל מה אתה רץ להתמודד בוועד?

" ההתמודדות הגיעה ממקום של עשיה לאור פניות רבות של העובדים"

 

-          מאיזה ועד אתה לוקח דוגמא ברמה הארצית?

"ועד עובדי חברת חשמל"

 

-          מה אנשים לא יודעים על עובדי העיריה?

"שהם מסורים לעבודה ולפיתוח העיר ואני מדבר על כל הסקטורים

 

-          האם אתה רואה פילוג בין העובדים בעקבות הבחירות?

"לא, בסוף הבחירות כולם ממשיכים להיות חברים והכל למען מטרה אחת, שזה עובדי העיריה"