מדובר במתחם מקרקעין בשטח של כ-500 דונם המצוי בתחום השיפוט של המועצה האיזורית ברנר, בשטח גובלת עם העיר יבנה.

 מטרת ההסכם אליו הגיע ראש העיר, צבי גוב-ארי הינו לגבש מתווה לקיום שיתוף פעולה בין הצדדים לצורך קידום וקבלת אישור תכנוני להקמת אזור תעסוקה משותף בין הרשויות שיכלול את שטחי המתחם. קידום פיתוחו של אזור התעסוקה והפעלתו השוטפת תעשה במסגרת של מינהלת משותפת.

 חלוקת התקבולים הנוגעים למתחם תיעשה באופן שווה בין עיריית יבנה והמועצה האיזורית (מחצית לכל צד). ראש העיר הודיע בישיבה כי על-מנת לגבש מנגנון משותף ומסודר של הצדדים לצרכי קידום הפרוייקט, תוקם ''מינהלת הקמה'' שתכלול נציגות שיוויונית של שני הצדדים. מינהלת ההפעלה תהיה אחראית לפיתוחו, הפעלתו ותחזוקתו של אזור התעסוקה.

גוב-ארי: "העיר יבנה מתפתחת בקצב מרשים כאשר הארנונה המשולמת ע"י משפחה בעיר אינה יכולה לכסות את ההוצאות. העירייה פועלת כל העת לאתר מקורות מימון נוספים, פתרונות ועוגנים כלכליים מבלי להזדקק להעלאת מיסוי, למרות שביחס לערים אחרות שיעור הארנונה ביבנה הינו נמוך". ראש העיר הוסיף ואמר כי "הגעתי להסכם עם המועצה האזורית ברנר על פיתוח אזורי תעסוקה המצויים בשטחה, אשר יהוו מקור הכנסה לעיר. ההסכם טוב ליבנה מכל הבחינות והשטחים הללו יהפכו לשטחי הכנסה בעתיד. זוהי יוזמה שיכולה לסייע בעתיד לתושבי יבנה הן ביצירת מקומות תעסוקה חדשים והן לייצב את גובה הארנונה בעיר המגיעה כיום במקסימום ל- 51.57 ₪ למ"ר לשנה, זאת לעומת 75 ₪ למ"ר ואף מעלה מכך בערים סמוכות כגון רחובות וראשון לציון".