בשעה זו מתקיים דיון בקבינט הדיור הממשלתי, במסגרתו הועלתה הצעה המתייחסת להכרזת מתחמי תכנון שיעברו לטיפול הותמ"ל במקום המסלול הרגיל של הוועדות המחוזיות. על-פי הצעת ההחלטה, מדובר בהכרזה על 7 מתחמים סך-הכול עם פוטנציאל בינוי של 30.1 אלף יחידות דיור.
הותמ"ל (ועדה לתכניות מועדפות לדיור) הוקמה על מנת לזרז את ההליך הבירוקרטי הארוך הכרוך באישור מתחמי דיור גדולים, בני מאות ואלפי יחידות דיור, וקידום מהיר יחסית בהתאם לצורך אותו יקבע קבינט הדיור.
במסגרת שתי הצעות החלטה העוסקות בהכרזה על המתחמים האמורים, מפורטים היישובים בהם יקודמו התוכניות האמורות, ביניהם מתחם במזרח העיר יבנה עם פוטנציאל בינוי של כ-9,000 יח"ד.

נציין כי במסגרת זו קובע חוק הותמ"ל כי 30% מיחידות הדיור שיאושרו ייועדו לזוגות צעירים ולהשכרה ארוכת-טווח. 

צילום: אדי ישראל באדיבות עיריית יבנה