המועצה הישראלית לצרכנות חשפה נתונים אודות תלונות תושבי מדינת ישראל בנוגע לחברות השונות. על פי הנתונים, רוב התלונות (28%) הן על חברות התקשורת (טלויזיה, טלפונים סלולריים ואתרי אינטרנט), במקום השני, התלונות הן על מכשירי חשמל (15%) ובמקום השלישי בתחום הריהוט.

עוד עולה מנתוני המועצה, כי למעלה מ81% מהתלונות נמצאו כצודקות, 8.6 מיליון ש"ח הוחזרו לצרכנים המתלוננים. רוב המתלוננים זו השנה השניה ברציפות מגיעים מיבנה, נתון מחמיא לתושבי יבנה הוא שרוב המתלוננים מגיעים ממעמד סוציואקונומי גבוה, בעלי תואר אקדמאי, חילונים ונשואים.

ניתן לראות במפורש כי בערים בהן מתגוררים תושבים בעלי מדרג סוציו-אקונומי גבוה יותר - מתלוננים יותר. לעומת זאת, ערים או יישובים בפריפריה, עם נתח אוכלוסיה גדול מהמגזר הערבי או החרדי, שהן ערים שתושביהן ממעטים באופן יחסי להתלונן והן מופיעות בתחתית הדירוג.