עיריית יבנה ממשיכה להשקיע בחינוך לרווחת הילדים: בשנת 2016 תשקיע עיריית יבנה כ-850 אלף ש"ח בפרויקט נרחב הכולל אספקת מזגנים והתקנתם בכיתות הלימוד, במעבדות ובאולמות בתי הספר בעיר.

עפ"י נתוני העירייה מצויים כיום במוסדות החינוך 1,003 יחידות מיזוג מסוגים שונים, כאשר 801 מהם פועלים בתקופה של מעל 10 שנים. על-פי האומדן, עלות החלפתם של כלל המזגנים הישנים עומדת על סך של 6,664,000 ש"ח.

כזכור, במהלך השנים רכשו ועדי ההורים את המזגנים כאשר העירייה ביצעה את ההתקנה בכיתות ואת תחזוקתם השוטפת. בשנת 2015 עלויות ההתקנה והתחזוקה של המזגנים עמדו על כ-448,000 ש"ח. 

ראש העיר, צבי גוב-ארי הודיע בתחילת השבוע כי העירייה תשקיע כ-1,200,000 ש"ח בשיפור ושדרוג חצרות גני הילדים העירוניים כולל הנחת משטחי גומי ודשא סינתטי (ראו ידיעה).

בחודשי הקיץ יושקעו כ-1,500,000 מיליון ש"ח נוספים בשיפוצים ושיפורים במוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה.

ראש העיר, צבי גוב-ארי אשר נפגש עם חלק ממנהלי בתי הספר בעיר במסגרת ישיבות העבודה השוטפות בישר להם על החלטתו להשקיע בתחומים אלה.