הקליידוסקופ (מיוונית":צופה בתמונה יפה")  במקורו הוא מכשיר אופטי, שנועד להמחיש צורות סימטריות. הקליידוסקופ נעשה מבריסטול שנצבע על ידי הילדים והודבק לצורת גליל.

לתוכו הוכנסו מראות המשקפות דסקיות שנצבעו גם הן על ידי הילדים והונחו בתוך צנצנת זכוכית קטנה. המראות המלבניות שהודבקו בצורת פירמידה הוצמדו זו לזו בשפתן המוארכת וייצרו שכפול של הדיסק הצבוע.

כשסובבו הילדים את הצנצנת השקופה, הדיסק בתוכה ייצר השתקפות במגוון של צבעים ותבניות שהשתנו בכל תזוזה של הצנצנת. הילדים נהנו מאוד תוך כדי חקירה, בדיקה, יצירה ולמידה משמעותית.