כבר לא כל כך זול- מחיר ליטר בנזין יעלה בסוף השבוע הקרוב בכ-30 אגורות ויעמוד על כ-5.84 שקלים לליטר בנזין בשירות עצמי.

עליית המחירים נובעת מעליית מחירי הנפט בעולם שזינקו בכ-33%, מחיר חבית נפט עלה מ-30 דולרים לכ-40 דולרים לחבית.

מחירי הבנזין בישראל נגזרים ממחירי הנפט בעולם, ונקבעים על סמך ממוצע של מחירי הבנזין המזוקק באגן הים התיכון, חמישה ימים בסוף כל חודש. נכון לאתמול (ב'), לאחר מדידה של ארבעה מתוך חמישה ימים, נרשם זינוק של 28% במחירי הבנזין באזורנו. המחיר הסופי ייקבע על ידי משרד האנרגיה בהתאם לשער הדולר מחר או מחרתיי