חשוב לציין כי לפני מספר שבועות ביצעה החברה הקבלנית חיזוק והשלמת הגידור למניעת כניסה למתחם עד לסיום העבודות. במקום הוצבו שלטים "סכנה! כאן בונים, הכניסה אסורה" אך אלה הושחתו ושוב הותקנו. גם הפיקוח העירוני הגביר את הסיורים במקום. אנו שבים ומזכירים כי חובת ההורים לפקח על ילדיהם ולמנוע מהם להגיע למקומות מסוכנים העלולים לסכן את בריאותם וגופם.