לאחרונה נשמע בעיר הרבה רחש בחש סביב הסכם הרוטציה בין סגני ראש העיר מר משה חזות לבין ד"ר אהוד ויצמן שאושר על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום ה-19.11.2013. בפרוטוקול ישיבת המועצה כתוב שב-30.4.2016 יסיים מר משה חזות את תפקידו כסגן ראש העיר, ממלא מקומו וכמחזיק תיק התחבורה והקליטה בשכר ויכנס לתפקיד סגן ראש העיר ללא שכר. ב-1.5.2016 ד"ר אהוד ויצמן יפסיק לשמש כסגן ראש העיר ללא שכר ויכנס לתפקידו כסגן ממלא ראש העיר ומחזיק תיק התחבורה והקליטה בשכר.

הסכם הרוטציה האמור שנחתם בין צבי גוב ארי, ראש העיר ויו"ר סיעת "יבנה שלנו"  שמנתה אז 2 מנדטים לבין ד"ר אהוד ויצמן יו"ר סיעת "תפנית ליבנה" שמנתה מנדט אחד ושממנו נובע האמור מעלה אושר פה אחד על ידי מועצת העיר ב-19.11.2013.

השמועות שרצות בין חברי המועצה אומרות שמתגבשת יוזמה על ידי אחד מחברי המועצה להעלות לסדר היום את הסכם הרוטציה שאושר על ידי מועצת העיר פה אחד וקיבל תוקף ואישור של משרד הפנים.. נשמע הזוי ? גם לנו. מערכת יבניתון כבר הביעה את עמדתה החד משמעית, הסכמים צריך לכבד.

יצאנו לבדוק את העובדות והרי הן לפניכם.

לפני הבחירות ולאחר משא ומתן ארוך שכל הנוגעים בדבר מעורבים בו הוחלט על ידי ראש העיר ויו"ר "יבנה שלנו" מר צבי גוב ארי, וד"ר אהוד ויצמן יו"ר "תפנית ליבנה" לחתום על הסכם שמגלם פשרה כואבת אך הוגנת לכל הצדדים.

על פי מה שהחוק מחייב, ההסכם נשלח לפני הבחירות למשרד הפנים לאחראי על הבחירות ביבנה וכן למזכירות מועצת העיר. מזכירות המועצה שלחה את ההסכם לכל חברי מועצת העיר דאז (חלקם ממשיך לכהן גם היום) לפני הבחירות כדי לתת פומבי להסכם הרוטציה מתוך שקיפות מלאה לציבור ולחברי מועצת העיר.

לקראת ישיבת מועצת העיר הראשונה ב-19.11.2013 נשלחו לחברי המועצה החדשים סדר היום, הסכם הרוטציה בין יבנה שלנו לבין תפנית ליבנה וחוות הדעת המשפטית של הלשכה המשפטית בה נקבע שהסכם הרוטציה נעשה כדין.

חברי המועצה אשרו את ההסכם והמינויים על פי הנובע מההסכם כולל ביצוע הרוטציה בין סגני ראש העיר כאמור ללא צורך בהחלטה נוספת של מועצת העיר אלא בהליך אוטומטי כפי שצוין למעלה פה אחד. פרוטוקול ישיבת מועצת העיר והנלווים אליו נשלחו למשרד הפנים כנדרש ועל פי החוק.

בפרסום ברשומות משרד בפנים והמנוי שמחזיק מר משה חזות כסגן ראש העיר וממלא מקומו בשכר מסתיים ב-30.4.2016.

 

אם כך איננו מבינים על מה המהומה.. על פי מה שאנו מבינים מהשמועות מדובר פה בעיקר על איכות התרבות הפוליטית והיושרה האישית והציבורית של חברי מועצת העיר שעומדת כאן למבחן, עולות כאן שאלות קשות באשר לדוגמא האישית שחברי המועצה מציגים בפני ציבור התושבים ביבנה.

 

תגובות:

תגובת ראש העיר, צבי גוב ארי

עמדתי החד משמעית היא שאני כראש העיר ויו"ר סיעת יבנה שלנו החתום בשמי ובשם סיעתי על הסכם רוטציית הסגנים בין מר משה חזות  לד"ר אהוד ויצמן אבצע את החלטת מועצת העיר מיום ה-19.11.2016 כלשונה. התנהלות ציבורית נכונה והאמינות הנדרשת מאיש ציבור הייתה והינה נר לרגליי בכל שנות שירותי את הציבור וכך נעשה גם עתה.

 

תגובת סגן ראש העיר ד"ר אהוד ויצמן

 

את ראש העיר מר צבי גוב אני מכיר שנים רבות מהיכרותי איתו לי אין צל של ספק שראש העיר יעמוד בהתחייבותו ויבצע את הסכם הרוטציה כפי שאושר במועצת העיר ב-19.11.2013.באשר לחבריי חברי מועצת העיר אני מאמין ביושרה האישית שלהם גם עם כאלה שאני חולק על דעתם מדי פעם ואני משוכנע שלא יתנו יד להתנהלות ציבורית לא נכונה ולא צודקת. למר משה חזות סגן ראש העיר וממלא מקומו המסיים את תפקידו ב-30.4.2016 אני מאחל כל טוב והצלחה בכל אשר יעשה.

 

 סגן ראש העיר משה חזות מסר בתגובה:

אני עסוק בעשייה העירונית, כל כולי לטובת תושבי העיר במסגרת תפקידיי במועצת העיר בתחומים של תחבורה ובטיחות בדרכים, קליטה ועלייה, מכרזים, תכנון ובניה, ועוד הרבה מאוד נושאים חשובים לתושבי העיר. אין בכוונתי לעסוק בתקשורת ובסיכומים הנוגעים לעבודתי המשותפת וארוכת השנים עם ראש העיר.