ראש העיר, צבי גוב-ארי בוחן בימים אלה אפשרויות שונות להוזלת מחיר קייטנות הקיץ לילדי העיר בכיתות ג'-ד'. בימים אלה נבחנות חלופות ע"י ראש העיר ודרכים לסבסודן של קייטנות אלה, זאת לאחר שמשרד החינוך הודיע כי החליט שלא לכלול קייטנות אלה בסל הקייטנות המוזלות אותן הוא מתקצב.

בנוסף, הנחה ראש העיר על בחינת אפשרות להוזלת עלויות הקייטנות העירוניות האחרות בעיר, זאת במטרה להרחיב את מספר המשתתפים בהן.

"המטרה שלנו היא שכל ילדה וילד שירצו ליהנות בחודשי הקיץ מפעילות חווייתית בקייטנות יוכלו לעשות כן. נעשה כל שביכולתנו להקל כלכלית על ההורים ולהעניק לילדים קיץ מהנה בקייטנות. נמצא את הדרכים לאזן בין רצון ההורים והילדים ובין היכולות הכלכליות של הרשות להעניק שירות מיטבי במחירי מוזלים".