ראש העיר, צבי גוב-ארי הסביר בישיבת מועצת העיר שנערכה השבוע כי מבדיקת רשימת הסיווגים והתעריפים בצו הארנונה נמצא כי התעריפים הקיימים לשימושי מסחר, עסקים, תחנות דלק וכד' נמוכים באופן חריג, ביותר מ-100% בהשוואה לתעריפים הנהוגים ברשויות סמוכות או דומות מבחינת מספר התושבים, רמה סוציואקונומית וכד'. ראש העיר ציין כי בפגישה שקיים לאחרונה עם שר הפנים, ח"כ אריה דרעי בנוגע לקבלת תמיכה ממשלתית, התבקשה העירייה לעדכן את תעריפי הארנונה לעסקים הנמוכים באופן משמעותי ביחס לערים הסמוכות. הסיווגים לגביהם אושר העדכון מתייחסים למסעדות, בתי קולנוע, מבני מסחר ועסקים, תחנת מוניות, תחנת סיכה ורחיצה, משרדים, אולמות שמחה ומועדונים, מוסדות השכלה ובתי ספר פרטיים, רופאים ואנטנות סלולריות.

עוד הוחלט כי עדכון הארנונה לבתי עסקים ומשרדים קטנים עד 150 מ"ר יהיה בשיעור של 3.23% בלבד (לא כולל העדכון הארצי 1.77%). הארנונה למגורים בשנת 2017 תיוותר ללא שינוי.

 ראש העיר הדגיש כי מדובר בתיקון מינורי במטרה למנוע העמסת נטל הארנונה על התושבים, זאת חרף העלייה בהוצאות העירייה הנגזרות בגידול במספר התושבים בעיר, בינוי מוסדות הציבור והקיטון המתמשך בהשתתפות משרדי הממשלה בהוצאות הרשות ובכלל.    

 כך לדוגמא, למסעדה בשטח של 150 מ"ר מדובר בתוספת חודשית של 35.5 ₪.  לעסק בשטח של 160 מ"ר מדובר בתוספת חודשית 67.3 ₪.