פעילות נמרצת של מנהל איכות הסביבה והתברואה הביאה למציאת הגורם לריחות חריפים ביבנה וסביבותיה.

מזה כחודש ימים הולכות ומתרבות פניות תושבים בשעות הלילה למוקד העירוני של יבנה בדיווח על ריחות חריפים וצריבה בעינים.

בניסיון לאתר את הסיבה לריחות, פנו גורמים שונים לאיגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל-יבנה, יחידת סמך של המשרד להגנת הסביבה. פניות נוספות נעשו למשרד החקלאות ולמחלקות איכות הסביבה ברשויות הסמוכות.

רשויות נוספו מלבד יבנה לקחו חלק במאבק, הריחות החזקים והצריבה בעיניים מורגשת גם בגן יבנה, באשדוד ובכל האזור. 

בסוף השבוע שעבר נמסרה הודעת איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד חבל יבנה, לפיה מקור ריח בעירת הפסולת הוא מאתר "רתמים", ותלונות מתקבלות לפי כווני הרוח.

בהודעת האיגוד נכתב כי בעירת הפסולת באתרים הצמודים "רתמים" וא.א. אשדוד" מוכרים מזה שנים ומטופלים ברמה הארצית על ידי רשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה.

תחילת הבעירות מחפירת האתרים שבבעלות רשות מקרקעי ישראל על ידי מחפשי מתכות, תוך הצתת הפסולת לצורך חישוף המתכות מהפלסטיק המצפה אותן.

ממשלת ישראל קיבלה החלטה להקצאת 63 מליון שקלים לצורך העבודות לכיבוי הבעירות בשני האתרים, ובשבוע שעבר פירסמה רשות מקרקעי ישראל את המכרז, נמסר למועצה.