הנאשם, הגיע למשרדה של עורכת הדין רעות שדה וגולל בפניה את הסיפור הנ"ל, עם קבלת הייצוג הזדרזה עו"ד רעות שדה ופעלה לתיקון כתב האישום החמור אשר הוגש כנגד הנאשם, ולאחר דין ודברים בין עו"ד רעות שדה לתביעה תוקן כתב האישום בהסכמה.   

במסגרת הדיון בבית המשפט השלום בכפר סבא, טענה התביעה נוכח חומרת העבירה ונוכח המגמה השורה בימנו כי יש להחמיר בענישה בנוגע  לאדם אשר עושה דין לעצמו במקום לתת למשטרת ישראל לעשות את עבודתה נאמנה.

בתגובה לאישומי התביעה טענה עו"ד רעות שדה, כי יש להקל עם הנאשם וזאת נוכח נסיבותיו האישיות והודאתו של הנאשם בעבירה ולקיחת אחריות על העבירה, ובנוסף השתלבותו בהליך טיפולי שיקומי בן 12 חודשים.

הוגש תסקיר על ידי קצין מבחן למבוגרים ועו"ס בכיר מעצרים של משרד הרווחה, התסקיר שפך אור חיובי על אורח חייו והתנהלותו של הנאשם.

הממונה על ביצוע עבודות השירות המליץ על ביצוע מאסר בפועל אשר יבוצע בעבודות שירות, וכן בשל העדר מסוכנתו של הנאשם כלפי הציבור בהיותו אדם ללא עבר פלילי, לאור כל זאת עתרה עו"ד רעות שדה בצעד חריג ובניגוד להוראות החוק הפלילי ופסיקת בית המשפט העליון המחמירה עם אדם המחזיק נשק ותחמושת שלא כדין, להמיר את דרישת התביעה לעונש מאסר בפועל לתקופה של 24 חודשים, למאסר בפועל שיבוצע בעבודות שירות.

משהגיע מועד גזר הדין, נעתר בית המשפט השלום לטיעוניה של עו"ד רעות שדה והמיר את העונש הנדרש על ידי התביעה בהתאם לכתב האישום, למאסר בפועל אשר יבוצע בעבודות שירות למשך 6 חודשים וכן הטלת קנס כספי בסך של 5,000 ₪ בלבד!

עורכת הדין רעות שדה: "מדובר בהחלטה אמיצה של בית המשפט החורגת מרף  הענישה המקובל בעבירות מסוג זה, אין בליבי ספק כי הצדק נעשה עם לקוח משרדי. הדבר יאפשר לו לשקם את חייו ולחזור לשגרת חיים תקינה ככל שניתן".