בפגישה שנערכה בעירייה השתתפו נציגי העירייה והגורמים המקצועיים במשרד הבינוי והשיכון. בסקירה של ראש העיר בפני השר הוצגו תכניות הפיתוח אותן מובילה העירייה וצפי אכלוס השכונות החדשות והוותיקות (פינוי-בינוי). גוב-ארי ציין כי יבנה נמצאת בעיצומה של תקופה אשר בסיומה ייבנו בה כ-17,000 יח"ד חדשות (4,700 יח"ד בשכונת נאות רבין, 2,300 יח"ד במתחם B+C, 10,000 יח"ד במזרח יבנה), זאת בנוסף לתכניות התחדשות עירונית ותמ"א 38 בשכונות הוותיקות הכוללות כ-4,800 יח"ד חדשות). 

במהלך הפגישה העלה ראש העיר את נושא תמהיל השיווק בפרויקטים עתידיים במסלול "מחיר למשתכן" במתחם B ו-C ודרישתו לשיווק מקסימלי של 50% מיחידות הדיור בתנאי "מחיר למשתכן", כאשר 25% מיח"ד ייעודו לבני יבנה שיוכלו להקים בעיר את ביתם. מדובר במנה ראשונה של 250 יח"ד, דבר האמור לצאת לשיווק בשנת 2017.

ראש העיר העלה תביעה חד משמעית לקידום פינוי מתחם הקראוונים והסדרת נושא המשפחות האחרונות במקום, וכן הסדרת פינוי 25 יחידות הדיור ברחוב הערבה ושיווק מגרשים אלו. השר נענה לבקשה והנחה את גורמי המקצוע לטפל בנושאים אלה בסדר עדיפויות גבוהה. נושאים נוספים שנדונו הם פיתוח מוסדות ציבור בשכונות הוותיקות, קירוי הספרייה העירונית, הרחבת מועדון נוער, הקמת מועדון נוער בשכונה הירוקה וקידום פרויקט החלפת תאורת רחוב חסכונית.

בביקור שנערך במרכז הפינוי הפסולת הפנאומטית בשכונת נאות-רבין הוצגו בפני השר יתרונותיה הרבים של המערכת המחוברת כיום ל-4,700 יחידות דיור (חלקם הגדול מאוכלס) בכל בנייני המגורים בשכונה החדשה. בהמשך, עם בינוי השכונות החדשות יחוברו גם בנייני המגורים למערכת המתקדמת.

השר וראש העיר ערכו ביקור ברחוב הערבה ובמתחם הקראוונים וכן באולם ההנצחה "יד לבנים" להנצחת 65 חללי העיר שנפלו במערכות ישראל.

בתום פגישת עבודה בעירייה הודה השר גלנט לראש העיר על הביקור וציין כי התרשם מהעשייה הענפה המורגשת בכל חלקי העיר. "יבנה צועדת בכיווני פיתוח אדירים כאשר בעוד  מספר שנים לא רב תמנה כ-100 אלף נפש ועלינו להתייחס אליה בהתאמה. אני זוכר את יבנה משנים עברו- העיר עברה שינוי מרשים ומרענן בכל קנה מידה. יבנה היא אחת הערים עם פוטנציאל הבנייה הגדול ביותר במרכז הארץ ובמספר יחידות הדיור שהיא יכולה לנפק לשוק הדיור. המשרד יסייע לראש העיר ונעניק את מלוא התמיכה בקידום התכניות על מנת לאפשר את המשך שגשוגה ופיתוחה". השר גלנט הנחה את צוות משרדו וגורמי המקצוע לפעול לקידום האישורים והתכניות העומדות על הפרק כפי שהוצגו ע"י ראש העיר. "העירייה והעומד בראשה משקיעים בכל תחומי החיים- מגורים, חינוך והשכלה, איכות הסביבה, שיעור גיוס גבוה לצה"ל, רווחת הפרט ועוד ועל כך הם ראויים למלוא ההערכה".