במסגרת התביעות אשר הוגשו כנגדו כאמור, טענה פרודתו של התובע כי  נהג כלפיה וכלפי ילדם הקטין בצורה אלימה פיזית ומילולית כאחד, וכן כי לא קיבלה סיוע מהלקוח בגידול ילדיהם המשותפים.

דרישותיה של פרודתו היו מופרזת וחורגות ממתחם הסבירות, תוך דרישה לתשלום דמי מזונות לא פרופורציונליים בסך של 18,000 ₪.

לא זו אף זו, פרודתו הטילה במקביל להגשת התביעות האמורות לעיל, הגבלות חמורות על כלל נכסיו של הלקוח לרבות חשבונות הבנק, חסכונותיו ועל העסקו.

עם קבלת התביעה, הגיע הלקוח למשרדה של עורכת הדין רעות שדה וגולל בפניה את הסיפור במלואו הכולל הכפשות קשות ושקריות כנגדו, מיד עם קבלת הייצוג פעלה עורכת הדין רעות שדה לביטול כלל ההגבלות אשר הוטלו על הלקוח בד בבד עם הגשת כתבי הגנה בכלל התיקים.   

בכתבי ההגנה עורכת הדין רעות שדה טענה כי, כלל טענותיה של האישה כנגד הלקוח הינן בגדר הכפשה וכי כל מטרתה לפגוע בשמו הטוב של הלקוח ולסחוט ממנו כספים רבים ולהמשיך "להנות" מאורך חיים בטלני בעוד בעלה לשעבר פועל מבוקר עד ליל וכורע תחת המעמסה של כלכלת בני משפחתו, שכן, בין היתר משמש הלקוח בתפקיד בכיר בעירייה בעיר בה הוא מתגורר.

בנוסף טענה עורכת הדין רעות שדה, כי הלקוח פעל בניגוד מוחלט לטענות פרודתו וכי לא החסיר מאומה ממנה ומילדיהם המשותפים, בטח ובטח לא נהג כלפיהם באלימות מכל מין וסוג שהוא.

בדיון נעתר בית המשפט הנכבד לטיעוניה של עורכת הדין רעות שדה ופסק לטובת האישה תשלום חודשי מינימלי בסך של 4,050 ₪ בעבור מזונות ל 3 ילדיהם המשותפים, וזאת בניגוד גמור לדרישותיה המופרזות של האישה.

עוד פסק בית המשפט ובהתאם לעמדתה של עורכת הדין רעות שדה, כי הילדים ישההו במחיצת אביהם אחת לשבוע באמצע השובע ובכל סוף שבוע שני, וכל זאת בניגוד גמור לדרישתה של האישה כי במסגרת הסדרי הראיה הילדים לא ילונו אצל אביהם.

עורכת הדין רעות שדה: "מדובר במקרה בו האישה נהגה בחוסר תום לב משווע וכל שראתה לנגד עיניה זה מעשה נקם וניסיון להתעשר על גבו של לקוח משרדי. אני שמחה ששוב בית המשפט נצמד לעובדות אותן הצגנו בכתבי הטענות ובדיונים ופסק פסיקה הגונה וראויה".