הפרס הוענק בטקס במעמד שר הפנים, ח"כ אריה דרעי, סגן שר הפנים, ח"כ משולם נהרי, מנכ"לית משרד הפנים אורנה הוזמן-בכור, יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס ואורחים נוספים.

כזכור, לפני כשבועיים בישר משרד הפנים לראש העיר, צבי גוב-ארי על זכייתה של עיריית יבנה בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין ברשויות המקומיות לשנים 2014-2015. הפרס ניתן לרשויות הודות להתנהלות איתנה ומקצועית של המערכת הכספית ועל עמידתה של העירייה בקריטריונים שקבע משרד הפנים.

ההחלטה על הענקת הפרס הינה בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים, ובהתאם לנתונים כספיים ומנהליים, המתייחסים לפרמטרים שעיקרם: התנהלות כספית ומנהלית תקינה, התנהלות אחראית של בעלי התפקידים ברשות,

בדיקת הדו"חות הכספיים לשנת 2014 ודו"חות תום רבעון רביעי לשנת 2015, בחינה מתמדת של תזרים המזומנים, תפקוד תקין של מערכת האכיפה והגבייה, מעקב ובקרה אחר התקציב השוטף, התייעלות מתמדת במתן השירותים לתושב נוכח מסגרת התקציב ועוד.

לאחר שהתבשר על זכייתה של העירייה אמר ראש העיר, צבי גוב-ארי: "הזכייה בפרס ניהול תקין מעידה על התנהלות אחראית, שקולה ויציבה של העירייה, לצד המשך פיתוח העיר וקידומה. זוהי דוגמא נוספת לדרכה של המערכת העירונית על כל אגפיה ושלוחותיה ומהווה הוקרה לעבודתם המסורה של כלל עובדי העירייה. העיר יבנה נמצאת בשנים האחרונות בהליך התחדשות ופיתוח רחב-היקף, כמותו לא ידעה העיר מעולם, דבר הנעשה תוך שמירה והקפדה יתרה על תקציב מאוזן והתייעלות מתמדת. הפרס הוא תוצאה מוכחת לשאיפתנו לבצע את עבודתנו נאמנה, להעניק את השירות הטוב ביותר  ולמלא את חוקי המדינה- לגבות ארנונה באופן צודק ושוויוני ולאכוף חוקים נוספים כגון אגרות בנייה, רישוי עסקים ועוד".

ראש העיר הודה לגזברית העירייה, תמר קופר, לצוות משרדה ולכלל עובדי העירייה על המקצוענות, השליטה, הבקרה וההקפדה וכן לגזבר העירייה הקודם, שמעון חזות ששימש בתפקידו עד לאחרונה ופרש בשלהי שנת 2015 לגמלאות.