בימים האחרונים מושלמות עבודות ניקיון תאי ניקוז מלכלוך ועלים, על מנת לאפשר זרימה חלקה של מי הגשמים במעברים. בנוסף בדקו עובדי מחלקת התחזוקה כי הגגות במוסדות העירוניים נקיים והמרזבים תקינים.

עובדי מחלקת הגינון בדקו כי אין ענפים או צמחייה בסמוך לקווי חשמל. בכל מקרה אין להתקרב לקו מתח אשר נותק ממקומו ויש לתדרך ילדים וקשישים למען ינקטו משנה זהירות.

 

בעירייה קוראים לתושבים לוודא שעל גגות הבתים אין אביזרים נתיקים, אשר עשויים לעוף מעוצמת הרוח וכי אין ענפים או צמחייה בסמוך לקווי חשמל.

עוד מומלץ לוודא כי קיים מוצא למי ניקוז ונגר ולהיערך להפסקות חשמל ממושכות עם תאורת חירום, אמצעי חימום וכדומה. בעירייה קוראים לנהגים לנהוג בזהירות בכבישים רטובים ובשל מגבלת ראות וסכנת החלקה עדיף להימנע מנסיעה במזג אוויר סוער. "אם נתקלתם במכשול בשטח ציבורי, אנא הזדרזו להודיע למרכז השליטה העירוני בטלפון 106".

 

בתמונה: עובדי העירייה מכינים את תאי ניקוז לקראת הסערה