נזק ראשון ומשמעותי עקב הגשמים והרוחות. לפני דקות אחדות קרסו חומה ועץ הנמצאים בסמוך לבית שנמצא בשלבי בניה ברחוב הראשונים אל המדרכה והכביש ובעקבות כך נחסם הכביש לתנועה. בדקות אלו פועלים צוותים מטעם העירייה במקום