בדקות אלו פורצת שריפה סמוך לרכבת מזרח. כרגע לא ברורה הסיבה ולא ידוע האם יש פגיעה ברכוש. ענן עשן מכסה חלקים באזור הרכבת.