כלאי שגיב סלומי מפקד צוות 23 מיחידת נחשון אירגן תרומה לקהילה יחד עם הצוות מיבנה יצאו למעון  "ניצני ראשון" לשמח את הילדים לכבוד החג. במהלך הערב הדליקו נר חמישי, עשו פעילות ביחד עם הילדים,  רקדו ולבסוף חילקו סופגניות ושקיות הפתעה.

יחידת נחשון והמפקד מבקשים להודות לדרך הלחם שתרמו את הסופגניות לאירוע.

ניצני ראשון הוקמה ע"י הורים לילדים נכים במטרה לסייע לילדים עם שיתוק מוחין וניוון שרירים, סובלים מבעיית נכות קשה, לקבל את מלוא הזכויות ע"פ חוק ובכך להתקדם ולהגיע להישגים. קיימת התיחסות גם לצרכים הנוספים הקשורים לאיכות חייו של הנכה הן במישור של החינוך והרווחה, מרגע יציאתו של הילד למערכות החינוך והן בתוכניות ובטיפולים המגיעים להם על פי החוק.