כחלק מפעילותה המשפטית הנרחבת, עוה"ד רעות שדה נוהגת לייצג לקוחות בדיני משפחה לרבות בתיקי משמורת, הסדרי ראייה וכיוצ"ב.

לאחרונה, אל משרדה של עוה"ד רעות שדה הגיע גבר בשנות הארבעים לחייו והחל לגולל את סיפורו בפניה:

הלקוח, אב אוהב ומסור לשלושה בנים שהם כל עולמו. הלקוח וגרושתו נפרדו לפני כשש שנים, אז חתמו על הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

בהסכם הגירושין נקבע כי,  המשמורת על הקטינים תהיה בידי האם וכי, האב ישלם עבור מזונותיו של כל קטין 1,300 ₪. בנוסף ישלם האב סך של 2,000 ₪ עבור מדור וכן יישא במחצית הוצאות החינוך עבור הקטינים והוצאות רפואיות חריגות.

השנים חלפו, והאב החל לשים לב כי, בפועל הבנים שוהים עמו הרבה מעבר למוסכם בהסכם ועל כן יש לקבוע באופן פורמלי כי, מדובר במצב של "אחריות הורית משותפת". גרושתו של הלקוח החלה לטפח את הקריירה המקצועית שלה, על כן שהתה בעבודתה עד שעות הערב המאוחרות. כך מצאו עצמם הקטינים, שבתי הוריהם נמצאים במרחק עשרות מטרים בלבד זה מזו, מעדיפים להימצא בבית הלקוח המעניק להם דמות אב מיטבית ותשומת לב, ארוחות חמות, עזרה בשיעורי בית, מלווה אותם לחוגים, פעילויות חברתיות וכיוצ"ב.

לאחר תקופה ארוכה בה הקטינים שהו בעיקר בביתו של בלקוח, פנה הלקוח לעוה"ד רעות שדה לקבלת יעוץ בנושא. עוה"ד רעות שדה  הקשיבה ללקוח ובמהרה הבינה כי, ניצב בפניה אב מסור לילדיו וכי, יש מקום לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בכדי לשנות את המוסכם בהסכם הגירושין, זאת על בסיס נוהג הצדדים לאורך השנים בהתייחס לנושא הסדרי הראייה. לאחר שעיינה בשלל המסמכים, עוה"ד רעות שדה  נטלה את הייצוג בתיק ונגשה מיד לעבודה.

עוה"ד רעות שדה עמלה על הגשת תביעה למשמורת משותפת אשר משקפת את מצב הדברים לאשורו. במסגרת התביעה עוה"ד רעות שדה ביקשה מבית המשפט כי, ייקבע שזמני השהות של הבנים עם ההורים יהיו שווים ורצופים, דבר אשר ימנע מצב בו הילדים ירגישו תחושה של נתק מאחד מבתי ההורים.

עוה"ד רעות שדה חשפה בפני בית המשפט הנכבד כי, הלקוח עובד בשלוש עבודות כמאבטח והכול בכדי לעמוד בתשלומי המזונות, זאת על אף שהקטינים שוהים במחיצתו זמן רב מהקבוע בהסדרי הראיה והלכה למעשה הצדדים מנהלים בפועל משמורת משותפת. במכלול השיקולים יש להתחשב בעובדה שהאם עובדת בעבודה ניהולית רווחית בחברה גדולה, ובין המשכורות של הצדדים יש פער תהומי.

הצדדים הגיעו לדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה, שם נחשף המצב הכלכלי של הצדדים ונוהג הצדדים בפועל באשר להסדרי הראייה .

בתום הדיון הראשון הוחלט כי, בתוך 60 ימים יינתן תסקיר עו"ס לשם מתן חוות דעת בהליך. לאחר הגשת התסקיר, אשר על פיו הומלץ כי טובת הילדים הינה שיהיו במחיצת כל אחד מהוריהם באופן שווה, נקבע דיון נוסף.

בתום הדיון ניתן פסק דין הקובע כי, הבנים יהיו באחריות הורית משותפת וכי, מבחינת הסדרי הראייה, זמני השהות של הילדים עם ההורים יהיו שווים ורצופים. למעשה לעניין זה בית המשפט נעתר באופן מלא לבקשותיו של האב שנתבקשו במסגרת כתב התביעה מטעמו. כמו כן לאור קביעת המשמורת המשותפת על הקטינים, נקבע כי דמי המזונות יופחתו ויעמדו על סך של 700 ₪ לכל קטין וכן מחצית הוצאות רפואיות חריגות והוצאות חינוך, ללא תשלום מדור.

עוה"ד רעות שדה:" אני מאוד שמחה שהאב יוכל להמשיך את חייו כשילדיו, משוש חייו, לצידו, ואלו יבלו יחד באופן רצוף וקבוע כשבידי האב פסק דין ברור ונהיר בנושא. העובדה שהוקטנו דמי המזונות מאפשרת לאב לדאוג לטובת ילדיו מבלי שנאלץ לשלם בכפל עבור מזונות ילדיו בעת שנמצאים במחיצתו. כך יכול האב להמשיך לנהל את חייו כסדרם. באם הנך מצוי/ה בסיטואציה דומה מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום, בכדי לסייע בניהול ההליך תוך עמידה על מלוא זכויותיך."