צילום: ליאל נואה, דובר כב"ה רחובות

מפקד התחנה טפסר/מ איציק לוי נשא דברים וציין שמוטלת עלינו המפקדים, ההורים האחריות והחובה להפיץ את תכני המורשת היהודית ואת נושא השואה בקרב הפקודים, ילדנו, עלינו להשריש בהם את הזיקה החשובה על מנת שתעבור לדורות הבאים – מעצבים זיכרון ובונים מדינה, בסימן 70 שנה למדינת ישראל, אנו משפחת הכבאות תחנת רחובות – מצדיעים לגיבורי הגטאות, אשר חלמו על הארץ ואליה לא באו ובזכותם נפיק את הלקח הלאומי של הצורך במדינה יהודית ריבונית וחזקה בארץ ישראל, לשמור ולהגן על הדמוקרטיה, ולהיאבק נגד הגזענות, תוך תחושת השייכות והמחויבות להמשך קיומה של מדינת ישראל , למעגלי הזיכרון ותקומת העם.

נזכור ולא נשכח!