לצפייה בחוברת המלאה של פעילות הנוער ביבנה לשנה זו :