בס"ד

בין אדם לאדם - להיות בן-אדם

 

על עברות שבין אדם לחברו לא די להתפלל בבית-הכנסת. צריך לגשת לנפגע ולבקש את סליחתו. אם נגרם לזולת נזק כספי - יש לפצותו. לעומת זאת, על עברות שבין אדם לבוראו - מועילים החרטה, התפילה והווידוי וצום יום-הכיפורים.

 

כפרות - בערב יום-הכיפורים לפנות בוקר. מנהג הכפרות נועד להסיר גזירה רעה כלשהי מעל ראשנו. משתמשים בתרנגול לגבר ובתרנגולת לאישה. אפשר לקיים מנהג זה גם קודם לכן, בעשרת ימי תשובה. ניתן לקיים את מנהג בכפרות גם באמצעות סכום כסף שייתרם לאחר מכן לצדקה. 'מעטפות כפרות' מיוחדות לביצוע כפרות בכסף ניתן לקבל  בבית חב"ד  רחוב הזמיר א' 1 .ליד בית הספר היחדני

מרבים באכילה ובשתייה - בערב יום-הכיפורים, ואוכלים בו סעודה חגיגית.

 

מרבים בצדקה - רבות הן מעלותיה של מצוות הצדקה. בין השאר נאמר על מצוות הצדקה כי "צדקה תציל ממוות", וכן: "חטאך בצדקה פרוק". לפיכך מרבים בצדקה ביום זה. סגולה מיוחדת לצדקה בנוגע ליום הכיפורים, שכן מצוות הצדקה היא מצווה שבין אדם לחברו וענייה עשיית חסד עם הזולת.

טבילה - ראוי מאד לטבול במקווה בערב יום-הכיפורים, כדי להיכנס ליום זה זכים וטהורים.

 

מצוות היום

איסור מלאכה

יום כיפור דומה לשבת כל המלאכות האסורות בשבת ,אסורות ביום כיפור.

אכילה ושתיה

ביום הכיפורים אסור לאכול ולשתות לחלוטין.  גם נשים בהריון ומניקות חייבות לצום. רק חולה שהצום עלול לסכן את חייו לדעת הרופאים ואפילו באם יש רק חשש חייב לאכול ואסור לו להחמיר ולצום.

לחץ דם,סכרת,הריון וכו' ויום הכיפורים

לא נוכל לפרט בפינה זו  מי חייב לצום ומי לא אך נכתוב עקרונות. צום יום הכיפורים שונה משאר הצומות בהם חולה שאין  בו סכנה פטור מלצום . ביום כיפור גם חולה שאין בו סכנה חייב לצום. אך במקרה שיש חשש לפיקוח נפש. לסכנת חיים חובה ומצווה לאכול.. הבדיקה של כל חולה צריכה להיות מהי דרגת המחלה ואיזה טיפול הוא מקבל

 גם אם יש לחץ דם סוכרת הריון אין אפשרות לתת תשובה  חד משמעית כי בכל אחד מהמקרים יש מצבים רבים שבחלקם אין סכנה בצום ובחלקם יש סכנה ואסור לצום. ולכן הדרך היחידה  לדעת כיצד לנהוג בצום היא לפנות לרופא המכיר את החולה בתנאי שלרופא  יש  רגש לצום ושיענה לחולה מה מצבו. בחלק מהמקרים יש אפשרות לאכול ולשתות בכמות קטנה ובהפסקות ארוכות דבר הגורם לנו להחשב כצמים.

נשים מניקות גם אם זה האוכל היחיד של התינוק מחקרים מצביעים שאין פגיעה משמעותית בכמות החלב. האם צריכה להרבות בשתיה בערב החג. וכן להשתדל להגיע למקסימום מנוחה.צריכה להשתדל לקבל עזרה בטיפול בשאר הילדים ודאי שלא תתאמץ ללכת לבית הכנסת כי הצום הוא הדבר החשוב ביותר ביום זה.

בכל מקרה כדאי להתייעץ עם רב המומחה בתחום או שיש לו הדרך לברר תשובות. גם הכדורים מצילי החיים ללב לחץ דם  סכרת וכדו' צריך להתייעץ ברופא האם אפשר להקדים לקחת לפני הצום ולמחרת לאחר נטילת הכדור לאחר צום. אם חובה לקחת בצום האם חובה לאכול עם הכדור אולי אפשר לשתות פחות מהשיעור השובר את הצום. (שתיה לא יותר מארבעים גרם כל חמש דקות לפחות)

מומלץ לא להשאיר השאלות  לרגע האחרון

נעילת סנדל

ביום הכיפורים אסור ללכת עם נעלי עור , רק מפלסטיק ובד ויש נמנעים לנעול נעלי עץ.

רחיצה

אסור להתרחץ אפילו במים קרים ואפילו לא חלק מהגוף. שאדם קם משנתו נוטל ידיו עד קשרי  האצבעות וכן שיוצא מבית הכסא.

רק רחיצה של תענוג נאסרנה ולכן במקרה שהלכלך בליכלוך גם מותר לו לרחוץ את מקום הליכלוך.

עניני אישות

כל עניני אישות וקירבה אסורים ביום הכיפורים.

 

הדלקת הנרות - לפני כניסת היום הקדוש.זמן הדלקת נרות ביבנה 17:51

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ויום הכיפורים. ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

 

נר-זכרון - בערב יום הכיפורים מדליקים נר-זכרון  שידלק במשך כל היממה של יום- הכיפורים. נוהגים להדליק נר-זכרון גם בבית-הכנסת (אך להיזהר לא לטלטלו ולא להדליקו לאחר זמן התקדש החג). במוצאי יום-הכיפורים, ב'הבדלה', מברכים "בורא מאורי האש" על נר זה, אם הוא עדיין דולק.

תחילת הצום - הצום מתחיל בשעת הדלקת הנרות של ערב יום-הכיפורים. מסירים את נעלי העור ונועלים נעלי בד או מחומרים סינטטיים. משתדלים ללבוש בגדים הדורים ולבנים, ומתעטפים בטלית. הנשואים (יותר משנה) לובשים גם 'קיטל' (כמו חלוק) לבן. וכך הולכים לבית הכנסת לתפילת 'כל נדרי' ותפילת ערבית של יום-הכיפורים.

כל נדרי - התפילה הפותחת את יום-הכיפורים נקראת 'כל נדרי'. לפני-כן מוציאים שני ספרי-תורה מארון-הקודש, ושני האנשים שמחזיקים אותם עומדים מימין ומשמאל לחזן. תפילת 'כל נדרי' באה לבטל נדרים שאנו נודרים ושוכחים לקיים. נדר שלא קויים הוא דבר חמור, ועל-כן אנו מודיעים, כי כל הנדרים שנידור בשנה הבאה יהיו בטלים ומבוטלים. רבים נוהגים, כשהם מבטיחים משהו, לומר 'בלי-נדר' - כדי שההבטחה לא תקבל תוקף של נדר.

ערב יום-הכיפורים, יום שלישי  ט' בתשרי 11/10/16

תפילות - יום-הכיפורים הוא היחיד בשנה שבו מתפללים חמש תפילות: ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. אומרים 'וידוי' בכל תפילה.,

 

מסיימים בתקיעה בשופר - בגמר תפילת נעילה תוקעים בשופר - תקיעה אחת.

 

 

סוף הצום   18:49 לאחר צאת הצום, אוכלים סעודה שמחה מתוך אמונה ודאית כי אלוקים שמע לתפילותינו וחתם את כל כני ובנות ישראל לשנה טובה ומתוקה.

 

יתד לסוכה - במוצאי יום-הכיפורים, מתחילים בבניית הסוכה, או לפחות מדברים על אופן בניית הסוכה.