.

                                                                                     

המהדורה הדיגיטלית של 'יבניתון' לסיכום השבוע הזה כבר כאן, והיא מעודכנת, סוערת ומרתקת [] היכנסו [] שבת מבורכת