.

לא חייבים להיות בבידוד כדי ליהנות מהגיליון הדיגיטלי של 'יבניתון' לסוף השבוע - חבר נאמן להעביר איתו את הזמן! 🙂

https://en.calameo.com/read/0056861987e60fcfde786