Pixabay

מדריך עבודה בגובה מעידן בגובה לפי דגשים שכדאי לקחת בחשבון

כל מי שמבצע עבודה בגובה בישראל מחויב על פי תקנות הבטיחות בעבודה להיות בעל היתר. היתר עבודה בגובה מעיד על כך שמבצע העבודה עבר הדרכה, קיבל רישיון ונמצא במסלול של הדרכות ריענון כל שנתיים. כמו כן, היתר העבודה שנובע מההדרכה הוא זה שאחראי על מניעת תאונות נפילה ותוצאות קשות. השאלה המתבקשת היא מה הדגשים שנלמדים במסגרת קבלת ההיתר וכיצד הם משפיעים על אופי המדריך.

מדריך לעבודה בגובה - לפי סוג העבודה

קורס עבודה בגובה עם עידן בגובה מחויב על פי חוק לכל עבודה שהיא בגובה של מעל 2 מטרים. עם זאת, יש הרבה סוגים של עבודות שאותן אפשר לבצע בגובה - וכל אחת מהן היא בעלת מאפיינים אחרים. כתוצאה מכך, יש גם סוגים שונים של מדריכים והדרכות. החוק אף מכיר בכך, כי הוא קובע שכל מי שעובד בעבודה בגובה חייב לעבור קורס בנושא – אך בהתאם לסוג המסוים של העבודה שאותו הוא מבצע. זה בעצם ההבדל העיקרי בין הדרכת בטיחות כללית לבין תעודת הסמכה שמתייחסת לכל עבודה בגופה לפי מאפייניה המיוחדים.

דגשים משותפים להדרכות שונות

על אף האמור לעיל, יש גם דגשים שמשותפים לכל סוגי המדרכים שעוסקים בנושא של עבודה בגובה. ראשית, מדריך מקצועי יכלול התייחסות מקיפה לציוד מגן אישי ובריאות העובד. שנית, במדריך מקיף יהיו נושאים שקשורים לתנאים סביבתיים ונושאים אחרים שמתייחסים לאופן השימוש במלגזה עם מתקן הרמה לגובה. כפי שאפשר להבין, מכל נושא כזה נגזרות הנחיות בטיחות אחרות וזה עוד לפני שמגיעים לנושאים מורכבים כגון עבודה בגובה על סולם לעומת עבודה עם רתמת בטיחות.

הסמכת המדריך על ידי התמ"ת

באופן עקרוני, החוק מחייב קבלנים ומעסיקים מהתחום של עבודות בגובה לדאוג שלכל העובדים שלהם יהיה את ציוד הבטיחות המתאים ושהעובדים יעברו הדרכות עבודה בגובה בהדרכת מדריך עבודה בגובה עוד קובע החוק שעל הקבלנים והמעסיקים חלה אחריות מסוימת, בעוד העובד הוא בעל אחריות שונה. כתוצאה מכך, אי אפשר להסתפק בהדרכת בטיחות מצד המעסיק בלבד. את כל ההדרכות צריך לבצע לפי החוק מדריך שהוסמך לכך על ידי משרד התמ"ת ועובר בעצמו השתלמות תקופתית.

איך מסמיכים מדריך ?

משך ההסמכה של מדריך בתחום של עבודה בגובה ארוך יותר בהשוואה להסמכה רגילה של עובדים. מטבע הדברים, המדריך צריך להכיר היטב את כללי הבטיחות ועליו להיות בעל ניסיון באתרי בנייה. מבחינת הקבלן או המעסיק שמחפש גוף הדרכה, פקטורים כמו ניסיון וידע תאורטי הם חלק בלתי נפרד ממערכת השיקולים.

לסיכום, הדרכה בגובה עם עידן בגובה  מבוצעת לפי אופי העבודה ובשלבים שונים של ההסמכה. ההדרכה בפועל מועברת על ידי מדריך עבודה בגובה שמוסמך לכך לפי תקנות משרד התמ"ת.