סוגים שונים של קרנות נאמנות

ניתן לחלק את קרנות הנאמנות ל:

 • מנייתיות – קרנות נאמנות שמדיניות ההשקעה שלהן מחייבת השקעת שיעור מסויים במניות
 • קרנות הנגזרות מסקטורים שונים בתחום המסחר והכלכלה, כגון מדדים או אג"ח להמרה
 • קרנות המתמקדות באפיקי השקעה אחרים, דוגמת אג"ח צמודות מדד, סחורות וכיוב'.

Pixabay

כמה מונחי מפתח

 • נאמן הקרן – האדם המחזיק בנכסי הקרן ומפקח על פעילות מנהלה תוך ייצוג האינטרסים של המשקיעים
 • יחידת השתתפות – נייר ערך המזכה את המחזיק בו ברווחי שותפות מוגבלת, סטטוס המקביל לזה של מניה בחברה בע"מ
 • קרן נאמנות גמישה – קרן מסוג זה מאפשרת למנהלה יצירתיות מירבית בבחירת תמהיל אגרות החוב והמניות בהן ישקיע לפי התרשמותו מצב השוק
 • קרן מתמחה – קרן נאמנות המשקיעה את מרבית נכסיה באפיק יחיד
 • קרן פתוחה/סגורה – הגדרה הנגזרת מהשאלה האם מספר יחידות ההשתתפות שמנפיקה הקרן הוא מוגבל או לא
 • מחיר פדיון – מחיר המכירה של נכסי הקרן חלקי מספר יחידותיה

 

יתרונות ההשקעה דרך קרן נאמנות

קרנות נאמנות הפכו לאפיק השקעה פופולארי, ולא בכדי. להשקעה דרך קרן נאמנות מספר יתרונות בולטים, בהם:

 • נזילות – בעת הצורך, יוכל המשקיע להפוך את השקעתו לכסף מזומן באופן מיידי
 • סכום רצפה נמוך – בשונה מניירות ערך אחרים, ניתן להשקיע בקרנות נאמנות גם בסכומי כסף קטנים יחסית
 • מיסוי – כאשר מדובר בקרן נאמנות פטורה, המשקיע יחויב במס רק בעת מימוש ההשקעה. יותר מכך, השקעה בקרן נאמנות מעורבת מאפשרת למשקיע לקזז מס על רווח הון בארץ כנגד הפסד דומה בחו"ל, ובכך מציע למשקיע דרך חוקית להימנע מתשלום מס על רווחים עתידיים מהשקעות בחו"ל
 • פיזור – החוק דורש כי קרנות הנאמנות יפזרו את השקעותיהן בין מספר השקעות, דבר המקטין משמעותית את הסיכון הנובע מהן
 • ניהול מקצועי – הקרנות מנוהלות אך ורק בידי אנשי מקצוע מורשים
 • פיקוח – קרנות הנאמנות מצויות תחת פיקוח מחמיר של הרשות לניירות ערך, כאשר מנהל הקרן מחויב בדיווחים שוטפים ומיוחדים למשקיעים.