Pixabay

תעודת בגרות אקסטרנית מול תעודה תיכונית

הרכב הבגרות האקסטרנית כמעט זהה לזה של הבגרות התיכונית, אך ישנם מקצועות שבהם ניתן להיבחן ב-5 יחידות לימוד רק במסגרת בגרות תיכונית כמו ביולוגיה, תיאטרון או מוזיקה.

את הלימודים האקסטרניים ניתן לבצע במרכזי לימוד אקסטרניים, אך יש לוודא כי הם מתמחים בבניית ובהעברת תכניות לימודים בהתאמה לצרכי התלמיד.

כיום, בתכנית הרפורמה, נבחנים תלמידים אקסטרנים על המרכיב של ההערכה החלופית של 30%. ההבדל העיקרי בין אינטרני לאקסטרני הוא היעדר הציון השנתי ("מגן") באקסטרני: הציון היחידי המופיע בתעודת הבגרות האקסטרנית הוא ציון המבחן, ללא שקלול עם ציון בית ספר.

לכן, יש לוודא כי המוסד הנבחר לטובת שיפור הבגרויות, אכן יאפשר לכם להגיע למטרות אותן הגדרתם לעצמכם, תוך קבלת תעודת בגרות אקסטרנית המספקת כיסוי מלא של כל מקצועות החובה, כולל מתמטיקה ואנגלית ברמה גבוהה (יחד עם מקצוע מורחב של 5 יחידות לימוד).

כיסוי זה נחשב מספיק לחלוטין הן לשם קבלה למוסדות הלימודים הגבוהים והן לשם קבלה למשרות הדורשות תעודת בגרות, בשני המקרים סוג תעודת הבגרות לא יהווה גורם לשיקול או העדפה מצד המוסד המקבל.

קבלה של תעודה אקסטרנית אינו מותנה בשעות פנימיות או בחובות אחרות החלות על תלמידי תיכון (שיעור חינוך גופני, מחויבות אישית, וכו').

נבחן אקסטרני – עצמאי בשטח

נבחן אינטרני הוא תלמיד שנמצא באחריות בית הספר שבו הוא לומד. בית הספר הוא זה שצריך ליידע אותו על מועד הבחינה, לדאוג לרישומו, להעברת הציונים ולהתאמות השונות של אופי הבחינה, אם יש בכך צורך. לעומת זאת, הנבחן האקסטרני נתון לאחריותן של השלוחות האקסטרניות – שם פותחים תיק אקסטרני, נרשמים לבגרויות ומבקשים התאמות במידת הצורך.

הנבחן יידרש לפתוח תיק נבחן חיצוני באחת מארבע שלוחות הבחינות של משרד החינוך – שלוחת חיפה והצפון, שלוחת תל אביב והמרכז, שלוחת ירושלים ושלוחת באר שבע והדרום. דרך שלוחות אלו יוכל כל נבחן לקבל חוברת הכוללת את כל שלבי התהליך שעליו לעבור, אופן הרישום לבחינות, מועדיהן, ואופן הגשת המסמכים הדרושים לצורך קבלת התאמות או הקלות בביצוע הבחינה, אם קיימת עבורו זכאות כזו.

תלמיד תיכון אינטרני יכול לשנות את הסטטוס שלו לאקסטרני על ידי פנייה לאחת השלוחות הנ"ל. אם ירצה בכך, חלק מהציונים שקיבל בבחינות האינטרניות שעבר יוכלו אולי להיחשב בתעודת הבגרות האקסטרנית שלו, אך אם יעבור בחינה מחודשת במקצוע מסוים באופן אקסטרני, לא יוכל לחזור ולהחשיב כציון התעודה שלו את תוצאות הבגרות האינטרנית, גם אם היו גבוהות יותר.

הגיל המינימלי שבו אפשר להיבחן בבחינה אקסטרנית הוא 16, אפשר להתחיל ללמוד בגיל 15 וחצי.

 

הכותבת: ורד יהב, בעלת M.A בייעוץ חינוכי, מנהלת ובעלים "מרכז יהבים" ללימודים אקסטרניים בגדרה. עם וותק של 25 שנה בתחום, משלימה ורד את העבודה המקצועית של המורים במרכז ומבטיח ראייה כוללת של הצרכים השונים

הפעילות במרכז מתנהלת בקבוצות קטנות, משלבת מקצוענות לימודית אקדמית לצד סבלנות, העצמה וחיזוק הביטחון עצמי - שילוב המביא להצלחה מוכחת ועל כך יעידו הבוגרים שלנו עם מעל ל 85% זכאות לבגרות.