Pixabay

מהו ביטוח חובה לרכב?

ביטוח זה מגן מפני נזקי גוף בזמן תאונה. הוא מספק כיסוי כלכלי עבור טיפולים רפואיים במקרים שבהם ישנן פגיעות גוף הנגרמות כתוצאה מתאונה. הכיסוי הוא עבור נהג הרכב, נוסעים נוספים, נהג הרכב השני או הולכי רגל המעורבים בתאונה.

משום שמדובר בפגיעות גוף, ההוצאות הכספיות יכולות להיות גבוהות מאוד וביטוח החובה הוא זה שמכסה אותן על כל סוגן. במידה ולרכב אין ביטוח בתוקף, נהג הרכב אינו מכוסה בזמן תאונה וצפוי לעונשים כבדים בחוק ולהוצאות כלכליות גבוהות מאוד. ביטוח זה אינו מכסה את נזקי הרכב. לצורך זה קיים ביטוח מקיף, עליו נפרט בהמשך.

מחירי ביטוח חובה לרכב הינם בפיקוח ולכן חברות הביטוח מוגבלות במחיר. הכיסוי אחיד ואינו ניתן להרחבה, המחיר של החובה נגזר ממספר האנשים אשר נוהגים ברכב באופן קבוע, גילם של הנהגים ברכב והותק אשר יש להם בנהיגה. לדוגמה: רישום נהג יחיד בביטוח יוזיל את המחיר לעומת מספר נהגים. נהג ותיק לעומת נהג חדש וכדומה.

מהו ביטוח צד ג'?

ביטוח זה מספק כיסוי עבור פגיעה ברכוש של גורם צד שלישי אשר נגרמת באשמת המבוטח. ביטוח זה אינו מכסה מפני גניבה או פריצה, עם זאת, מומלץ לרכוש אותו מכיוון שהוא מכסה את הנזקים אשר נגרמו לצד שלישי ב קרה של תאונה. אתם תצטרכו לשלם השתתפות עצמית בגובה מסוים המצוין בפוליסה אך את שאר העלות על הנזק תשלם חברת הביטוח. לביטוח זה ניתן להוסיף הרחבות של שירותי גרירה וכיסוי שמשות.

 

מהו ביטוח מקיף?

ביטוח מורחב המספק כיסוי הן לפגיעת צד שלישי והן לפגיעות ברכב שלכם. נזקים אלה יכולים להיגרם עקב תאונה, פריצה או גניבה, נזקי טבע, שריפה, אסונות טבע ועוד.

על מנת לוודא כי הרכב המבוטח ממוגן בפני גניבות ופריצות בצורה ראויה, דורשות חברות הביטוח מבעל הרכב למגן את הרכב אשר ברשותו ולהוסיף אמצעים נוספים הנדרשים לפי סוג הרכב.

לביטוח זה ניתן להוסיף את הכיסויים וההרחבות הבאות:

  • ביטוח גרירה המאפשר את גרירת הרכב לכל מוסך בארץ בו מטפל בעל הרכב.
  • תוספת שירותי דרך הכוללת סיוע בבעיות כגון שירותי החלפת גלגל וסיוע באספקת דלק.
  • רכב חלופי במקרה של תאונה או גניבה, חשוב לוודא תוך כמה זמן יסופק הרכב החדש, כמה זמן ניתן להשתמש בו, איזה סוג רכב ומאיזו דרגה. לדוגמה: נהג אשר אינו יכול לנהוג על רכב הילוכים צריך לוודא כי הרכב החלופי שיקבל יהיה דגם אוטומטי.
  • ביטוח שמשות המכסה מקרים של נזקי שמשות הרכב אשר לרוב אינו כולל גג שמש. חשוב לציין כי הביטוח לרוב מספק שמשות סטנדרטיות ובמקרים של שמשות מיוחדות חשוב לוודא האם הרחבה זו רלוונטית לבעל הרכב.
  • ביטוח רכב חדש התקף לרכבים חדשים עד שנתיים ומבטיח כי במקרה גניבה יקבל בעל הרכב פיצוי כספי המאפשר לרכוש רכב חדש מאותו הדגם.

מהי השתתפות עצמית?

השתתפות עצמית זהו סכום כסף אותו יצטרך לשלם המבוטח במקרה של תאונה. סכום ההשתתפות העצמית משתנה מחברה לחברה והוא מופיע בפוליסה. משתנים שונים משפיעים על הסכום, לדוגמה: תיקון הרכב במוסכי הנמצאים בהסדר של חברת הביטוח או במוסך שאינו בהסדר. חשוב לציין כי בכל אירוע בו מופעל הביטוח ניתן לגבות השתתפות עצמית חד פעמית ולא מעבר. כמו כן, מומלץ לנסות ולהוזיל את הסכום עד כמה שניתן, ואפשרי אף לבטל את ההשתתפות העצמית על ידי הוספת סכום נוסף לחברת הביטוח. השתתפות עצמית תגבה רק במקרים בהם הופעל ביטוח צד ג' או הביטוח המקיף. במקרה של הפעלת ביטוח החובה, אין כל השתתפות עצמית. הסכום הממוצע להשתתפות במקרה של ביטוח צד ג' הוא כאלף שקלים ובביטוח מקיף משתנה בין החברות השונות ותלויה בהרחבות שנרכשו.

 

מחירי הביטוח

מחיר הביטוח המקיף משתנים בהתאם למדדים השונים אותם פרטנו במאמר זה, כדאי לערוך סקר שוק מקי אשר יתן לנו השוואה בין המחירים השונים מול הדרישות שלנו מהביטוח. לגבי ביטוח חובה לרכב, כיוון שרכיבי הביטוח הם קבועים כדאי לבחור בחברה המציעה את המחיר הנמוך ביותר.