Pixabay

אז איך מתנהלים נכון כלכלית?

שמירה על תזרים המזומנים ועל מסגרת האשראי בבנקים הם הכללים החשובים ביותר בניהול העסק כיוון שאם תהייה בעיה בחשבון הבנק, היא תשליך על כל ההתנהלות של העסק ועל עצם קיומו. לכן במקרים שבהם יש בעיה בתזרים, הפתרון האידאלי לכך הוא ניכיון שקים לעסקים.

שיטת ניכיון שקים לעסקים בנויה על הימצאותם של המחאות דחויות בכספת. המטרה היא לקבל את הכספים הללו באופן מידי כדי להזרימם לחשבון הבנק של החברה אף על פי שמועד פירעונם של השקים עדיין לא הגיע.

גופים פיננסיים חוץ בנקאיים, מבצעים ניכיון שקים לעסקים באופן שוטף לשביעות רצונם הן של הלקוחות והן של הגופים הללו. בית העסק מעביר המחאה או כמה המחאות שעליהן הוא מבקש לבצע ניכיון. ההמחאות נבדקות בכמה פרמטרים בסיסיים. אם מדובר בחשבון בנק פעיל, חשבון בנק שאינו מוגבל או מעוקל. מה המידע הקיים על הלקוח בחברות המחקר כמו BDI , אם זו חברה מוכרת הפועלת כיאות, אם יש בה בעיות פיננסיות כמו המחאות שחוזרות, אם קיימים נגדה עיקולים או תביעות משפטיות ועוד . מכלול המידע, יקבע את רמת הסיכון שלוקח על עצמו הגורם החוץ בנקאי בעת ביצוע הניכיון, במקרה שההמחאה הזו תחזור במועד הפירעון.

ניכיון צ'קים והתהליך הנלווה

אם ההמחאה שייכת לחברה מוכרת, הסוחרת ביום יום מול גורמים רבים ללא בעיות מיוחדות וקיבלה דירוג ראוי, תאשר החברה החוץ בנקאית את ביצוע ניכיון שקים לעסקים . התשלום מתבצע ברגע ביצוע העסקה בתשלום במזומן או בתשלום בהעברה בנקאית, תוך ניכוי העמלה שנקבעה מראש.

העמלה בגין הניכיון מורכבת מרמת הסיכון, מועד הפירעון של ההמחאה והסכום שלה.

אופציה זו, מאפשרת לחברה הנמצאת במצוקת מזומנים רגעית, פתרון מצוין, זמין ומידי. הכסף מוזרם לחשבון ומרחיק את הבעיה שנוצרה.

נושא חשוב הוא היערכות מוקדמת. כדי לא ליצור לחץ של בעלי העסק וקשיי התמודדות מצד אחד ולחץ מסיבי של הבנק מצד שני, יש לראות בכל יום את המצב בחשבון הבנק וכשצופים שתהייה בעיה בעוד כמה ימים, מבצעים את הניכיון ללא דיחוי וכך המצב בבנק רגוע, אין חריגה מהמסגרות ובמקביל עושים כל שניתן כדי להעמיק את הגביה וליצור הכנסות רבות ככל האפשר.

כשקיימת בעיה בחשבון הבנק, הראש של בעלי העסק טרוד רק בבעיה זו ובפתרונה ואינו מאפשר להם לדאוג לכל הדברים הנוספים הקורים בחברה, לכן הם עלולים להפסיד עסקאות חשובות.

זו הסיבה שברגע שמבינים שיש בעיה, מבצעים ניכיון שקים לעסקים וממשיכים לעבוד בראש שקט.