כריתת עצים

יחד עם זאת, לעתים ישנו צורך לכרות עץ. כריתת עצים עשויה להידרש כשעץ הופך למפגע בטיחותי כך שחלק ממנו, או אפילו כולו, עלולים ליפול על הולכי רגל או על מבנה, וגם כששטח מסוים משנה את ייעודו ייתכן שיהיה צורך להעביר ממקומו עץ.

מה אומר החוק על כריתת עצים?

החוק בנושא כריתת עצים חד וברור: כל אילן בוגר בארץ הוא עץ מוגן – וכדי לכרות אותו נדרש אישור מיוחד. חשוב להדגיש כי החוק, שעודכן בשנת 2008, תקף גם לגבי עצים שנמצאים בחצר פרטית, כך שגם אתם אלה שנטעתם את העץ עדיין כריתתו מחייבת קבלת אישור.

מי שמוסמך לאשר כריתה של עץ הוא פקיד היערות האזורי (מטעם הקרן הקיימת לישראל או מטעם הרשות המקומית). מבחינת החוק ההגדרה של "עץ בוגר" הינה עץ שגובהו הוא לפחות 200 ס"מ וקוטר הגזע שלו הוא לפחות 10 ס"מ (את הקוטר יש למדוד בגובה 1.3 מ' מהקרקע).

איך לבחור בין כריתה לגיזום?

לנוכח החוק הברור ולנוכח היתרונות הרבים של העצים, ההמלצה החד-משמעית היא לבצע גיזום עצים כדי לנטרל את החסרונות האפשריים שלהם (הפיכה לסכנה בטיחותית, חדירת ענפים למרחבים פרטיים וכו'), ורק כשאין כל ברירה אחרת לכרות.

בכל מקרה כריתת עצים יכולה להתבצע אך ורק על-ידי גורם מקצועי מוסמך שפועל בהתאם לחוק, כשבמקרים רבים תתבצע בהתאם להנחיית פקיד היערות העתקה של העץ למקום חדש ועל כן הכריתה חייבת להיעשות באופן שמותאם לכך.

סיבה חשובה נוספת להזמנת אנשי מקצוע מיומנים, בין אם תתבצע כריתה ובין אם על הפרק גיזום עצים, היא בטיחות: כל פעולה לא נכונה או רשלנית עלולה לפגוע בסביבה – למשל התנתקות של ענף גדול וכבד ונפילתו על אדם – ולכן לניסיון בתחום ספציפי זה יש משמעות קריטית.

כשמתבצע גיזום עצים ישנו עוד דגש והוא הורדה רק של ההכרחי תוך הימנעות מגיזום חריף שעלול להוות השחתה ולמנוע מהעץ את היכולת להתחדש ולצמוח באופן תקין.