Pixabay

. להכין את כל המסמכים הדרושים לצורך הכנת דו"ח שנתי

הכנת דו"ח שנתי לעסק עשויה להיות פרויקט מורכב וכדי לא לעכב את רואה החשבון ולהסתכן בהגשה באיחור, חשוב לארגן באופן מסודר את כל המסמכים הדרושים לדו"ח זה. בין השאר מדובר על רשימת מלאי ל-31.12, פירוט כל החייבים, הזכאים והעבודות בביצוע ליום הנ"ל, כל החשבוניות שהופקו במהלך השנה החולפת (מעבר להפקת חשבוניות באינטרנט מאפשר לארגן אותן בלחיצת כפתור אחת וכדאי לנצל אופציה זו), אישורים שנתיים לגבי כל ההפקדות לביטוחי חיים, פנסיות וקרנות השתלמות, כל אישור רלוונטי לגבי תשלום דמי החבר (למשל כשמדובר בעורך דין שמשלם ללשכת עורכי הדין וכו'), טופס 106, אישורים לגבי ניכויי מס במקור, טופס 867 מהבנק, פירוט לגבי הכנסות שהינן פטורות ממס ועוד.

2. הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות

אופציה שכדאי לשקול על מנת להקטין את החבות במס היא דחייתן של הכנסות מסוימת ו/או הקדמת תשלום הוצאות הכרחיות - כך שהרווח בסוף השנה יהיה נמוך יותר (אם כי רווחיות העסק לא תיפגע כמובן שכן ההכנסות יועברו לינואר ואת ההוצאות שמוקדמות ממילא יש לשלם).

בפרט כדאי לשקול הקדמת תשלומים כמו העברות לקרן השתלמות וביטוח מנהלים, תשלומים עבור פיצויי פרישה וכו'. באופן כללי חשוב לא לדחות יותר מדי את קבלת התשלומים המגיעים לעסק כדי לא לפגוע בתזרים מזומנים. עסקים שעברו להפקת חשבוניות באינטרנט יוכלו לדחות הכנסות בקלות מבלי לפגוע ביעילות הגבייה.

3. מבצעי חיסול להקטנת המלאי

ספירת מלאי היא כאמור חלק בלתי נפרד מההיערכות לקראת סיום שנת המס של כל העסקים שמחזיקים אצלם מלאי כזה או אחר. מאחר שהדרך המקובלת להעריך את שווי המלאי היא על בסיס "מה שנרכש ראשון גם נמכר ראשון", ישנם מקרים רבים שבהם ערך המלאי פוחת, ועל כן אם בעסק שלכם יש מלאי ישן יחסית או איטי כדאי לתכנן מבצע חיסול - מכירת מלאי ישן או איטי במחיר נמוך תבטיח שלא תשלמו מס גבוה מדי על מוצרים שממילא ערכם פוחת, וגם תעזור לכם לעבור את ספירת המלאי יותר בקלות. חשוב כמובן לתכנן בקפידה מבצע חיסול כדי שהוא לא יזיק לתדמית העסק, ומצד שני שיהיה אפקטיבי מספיק.

4. לאפשר הכרה בחובות אבודים

אם ישנם חובות שהסיכוי לגבותם אפסי, כדאי לשכנע את פקיד השומה שמדובר בחובות אבודים ולא לשלם עליהם מס. חשוב להדגיש כי רק אם בוצעו כל אותן פעולות הכרחיות לגביית חוב, וכולן לא צלחו, ישתכנע פקיד השומה להכיר בחובות כאבודים - מומלץ להשלים את הטיפול עוד לפני סיום שנת המס ולקבל את הזיכוי המגיע לכם כבר בשומה הנוכחית.

5. לשקול הגדלת ההפרשה לקרן פנסיה

החל משנת 2017 חלה חובת הפרשה לקרן פנסיה גם על עצמאים. אם יש לכם עסק קטן, מן הסתם שיעור ההפרשה יהיה נמוך יחסית - אבל חובה לוודא שהוא לא קטן מהמינימום שנקבע בחוק. עוד המלצה לקראת סיום שנת המס היא לעבור על כל החשבוניות ולבחון את היקף ההכנסות. אם עברתם להפיק חשבוניות באינטרנט תוכלו כמובן לקבל את הסיכום בלחיצת כפתור. אם ההכנסות גבוהות יחסית כדאי לשקול להעביר סכום מסוים לקרן הפנסיה - גם לטובת העתיד וגם כדי ליהנות בהווה מהטבות במס.