הסיפור התקשורתי המדובר במפגש אישי מלב אל לב.
עלות כרטיס: 25 ש"ח