יוסי מריומה מציב זרקור,
מדוע נחשבה האישה גם בימי קדם לנבונה מן הגבר.
על נשים מובילות במקרא, והיום.