בשיתוף עמותת אור ירוק והרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול.