הוא סיפורם המרגש והמופלא של הזונה היהודיה בדימוס,
רוזה, ניצולת שואה זקנה וחולה, המתגוררת בשכונת עוני בפריז ומתפרנסת
מטיפול בילדיהן של זונות, והילד הערבי מומו- מוחמד.
אמו של מומו מוחמד נעלמה, ואף על פי כן רוזה ממשיכה
לדאוג לו ולטפל בו, למרות שאיש אינו משלם במשך שנים
את הוצאותיו ואת שכרה.